• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Projekty

Probíhající Projekty

Yangon Region MPs
Podpora nezávislých právníků a legislativních reforem v Barmě

Celkovým záměrem dvouletého projektu je napomoci ke zlepšování demokratických standardů a vlády práva v Barmě. Zaprvé prací s právníky …

Ukončené Projekty

Podpora právního státu v Myanmaru vzděláváním progresivních právníků …

Tento dvouletý projekt se zaměřoval na posilování vlády práva a demokratických mechanismů v období politické a legislativní transformace Myanmaru …

Memory of Myanmar
Memory of Myanmar

(Překlad se připravuje.) The project „Memory of Myanmar“ seeks to support the democratization of Burma/Myanmar by conserving the oral memories of key …

CEELI-event - with Burmese MPs
Studijní cesta barmských poslanců – bývalých politických vězňů do ČR

Barmské centrum Praha poskytovalo služby v souvislosti s návštěvou delegace 5 barmských poslanců a bývalých politických vězňů. Ve dnech 4. – …

Aung San Suu Kyi, Htin Kyaw
Vyšla publikace “Vybrané texty Václava Havla z transformačního období …

Barmské centrum Praha ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla v Praze vybralo 10 esejů a projevů bývalého českého prezidenta, které pan Václav …

Školení projektového plánování a mikrogranty

Díky darům bylo Barmské centrum Praha schopné poskytnout třídenní školení projektového plánování se zaměřením na praktickou použitelnost a …

Budování právního státu v Barmě

Cílem projektu je posílit vládu práva v Barmě prostřednictvím spolupráce s Myanmar Lawyers Network, v loňském roce vzniklou platformou …

Podpora integrace barmských přesídlenců do české společnosti

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.   Podpora integrace barmských pře …

Pracovní asistence přesídleným osobám z Barmy

Projekt je zaměřen na zlepšení situace barmských přesídlenců na trhu práce, kteří mají přijet do ČR v listopadu 2012 v předpokládaném počtu …

Indická základna pro transformaci Barmy (2012-14)

Tříletý projekt si klade za cíl budování a rozvoj občanské společnosti v Indii a podporu aktivit zaměřených na přechod Barmy k demokracii. …

K lepší pracovní integraci azylantů z Barmy

Projekt je zaměřen na skupinu 54 azylantů z Barmy, kteří byli přesídleni do ČR z Malajsie a Thajska na základě Dohody vlády ČR a UNHCR o …

Pohled do Barmy 2010

hlavné aktvity v roce 2010: Zvýšování povědomí o Barmě v ČR Kulturní akce (Barma a barmští uprchlíci) Časopis Zaostřeno na Barmu &nb …

Barma vzdálená i blízká, 2009-10

Barma vzdálená i blízká je projekt, jehož cílem je zlepšení vzájemného porozumění a soužití Čechů a barmských azylantů přesídlených do …

Pohled do Barmy 2009

hlavní aktivity v roce 2009: Barma tématem na mezinárodní konferenci Forum of Burmese in Europe (FBE, Forum Barmánců v Evropě) v Praze v roce 2009. …

Adoptuj barmského politického vézně

Kampaň skončila. …

Olympiáda v Pekingu – Vypni televizi

Kampaň skončila. Organizace US Campaign for Burma apeluje na milión lidí všude ve světě, aby se připojili k petici s prohlášením, že nebudo …

Pohled do Barmy 2008

hlavní aktivity v roce 2008: Zvýšování povědomí o Barmě v ČR Kulturní akce Časopis Zaostřeno na Barmu Barmské centrum Praha dostalo gr …