• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In ,

Pohled do Barmy 2009

hlavní aktivity v roce 2009:

  • Barma tématem na mezinárodní konferenci Forum of Burmese in Europe (FBE, Forum Barmánců v Evropě) v Praze v roce 2009. Akce poprvé proběhla současně se schůzkou Euro Burma Network (EBN, evropská-barmská síť ).
  • Zvýšování povědomí o Barmě v ČR
  • Kulturní akce (Barma a barmští uprchlíci)
  • Časopis Zaostřeno na Barmu

 

Projekt je podpořen z finančních prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Conference: Burmese in Europe – Promoting Partnership for Transition in Burma

letter by Václav HavelThis conference sought to bring together Burmese pro-democracy activists and scholars from various ethnic groups with policy makers and interested individuals from the Czech Republic and the EU. The aim of the conference was formulated as follows:
  • To generate greater understanding among key European players about the relevance of Burmese living in European exile to the destiny of Burma
  • To review fundamental policy questions in the light of long-term developments
  • To find ways for more efficient, united activities among European Burmese.

The proceedings can be found in the 2009 issue of Focus on Burma.

mfa_maly_statni_znakEBO logoThis project was financially supported by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic as part of its Projects in Priority Areas of the Czech Republic’s Foreign Policy and International Relations. Financial support has also been given by the Euro Burma Office.