• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

O Barmě/Myanmaru

Jaký název je správný: „Barma“ nebo „Myanmar“?

Současné oficiální jméno je „Svazová republika Myanmar“, krátce „Myanmar“. Zatímco název Myanmar v zemi téměř výhradně používají mladší lidé, mnoho disidentů žijících v exilu preferuje název Barma.

Jak uvádí vláda, nové jméno nenese jakoukoliv historickou zátěž a zároveň nediskriminuje žádné etnické menšiny. Obě jména však mají své nedostatky:

  1. Pokud se jedná o legitimitu, název „Barma“ má koloniální historii, zatímco „Myanmar“ byl představen vojenskou juntou. Žádný z nich nebyl založen na demokratickém rozhodnutí lidí.

  2. Z hlediska původu, obě jména pochází z barmštiny, jazyka „myanma saka“. Jde o jazyk největší etnické skupiny, která drží většinu klíčových pozic ve vládě a armádě. Z hlediska tohoto jazyka se obě jména liší pouze na stylistické úrovni. Název Barma je hovorový, zatímco název Myanmar se používá v oficiální a písemné komunikaci. Politická konotace existuje pouze u jejich anglických ekvivalentů.

O jejich původu se více dočtete zde.

Měl bych cestovat do Barmy?

Situace v zemi se výrazně změnila, nicméně stále mnoho lidí věří, že cestovat do Barmy jako turista by znamenalo podporovat špatnou stranu.

Jsme přesvědčeni, že na tuto otázku nelze odpovědět jednoznačné ano či ne. Spíše záleží na tom, jak budete cestovat a jaký bude dlouhodobý vliv na zemi a její obyvatelstvo.

O této otázce si více můžete přečíst zde, dále můžete navštívit naše stránky EcoBurma.

Používají Barmánci křestní jména a příjmení?

V Barmě žije velké množství etnických skupin s vlastními zvyky a tradicemi.Většina lidí však nepoužívá jméno a příjmení, jak je známe a používáme my. Jména mohou být složena z několika slabik, které dohromady tvoří jedno jméno. Při cestách do zahraničí lidé obvykle rozdělí své jméno na křestní jméno a příjmení.

Pokud cestují do ciziny a při setkání s cizinci používají běžně přezdívky a anglická křestní jména.

Jaký význam mají slova „Do“ („Daw“) a „U“, která se objevují před barmskými jmény?

Jde o zdvořilostní oslovení. Většina z nich je odvozena z názvů rodinných vztahů, jako je například teta, strýc nebo sestra. V barmštině se bez těchto titulů oslovují pouze děti nebo velmi blízké osoby.

Obvyklé tituly pro ženy:

  • Daw [‚dó‘]: Oslovujeme ženy, které by mohly být ve věku našich rodičů nebo v pokročilejším věku.
  • Ma: Oslovujeme dospělé ženy, které by mohly být přibližně v našem věku nebo mladší.
  • Sayama: Oslovujeme učitelky nebo ženy s akademickým vzděláním, např. lékařky.

 

Obvyklé tituly pro muže:

  • U: Oslovujeme muže, kteří by mohli být ve věku našich rodičů nebo v pokročilejším věku.
  • Ko [‚kou‘]: Oslovujeme dospělé muže, kteří by mohli být přibližně v našem věku nebo mladší muže.
  • Maung: Oslovujeme mladé muže.
  • Saya: Oslovujeme učitele nebo muže s akademickým vzděláním, např. lékaře.

 

Mniši, jeptišky a vojenské hodnosti používají své vlastní tituly.

O Barmském centru Praha

Spolupracujete s nějakou politickou stranou v Barmě?

Ne. Jsme přesvědčeni, že politický systém by měl umožňovat pluralitu a rovné příležitosti mezi stranami a že nakonec lidé by měli rozhodnout na základě skutečně svobodné volby.

Jaký vztah udržujete s barmskou vládou?

Sami sebe vnímáme jako kritického pozorovatele podporujícího vývoj, který je v souladu s naší misí.

Věříme, že by vláda a její instituce měli sloužit lidem v plném rozsahu a podporovat jejich rovnost a prosperitu, hájit lidská práva a podporovat aktivní a rozhodující občanskou společnost.

Mohu vám poslat obchodní sdělení?

Ne. Děkujeme.

Mohu vás navštívit u vás v kanceláři?

Kontaktujte nás nejprve přes email, abychom se domluvili na konkrétním času setkání. Děkujeme.

Stáže a dobrovolnictví v Barmském centru

Mohu u vás absolvovat stáž?

Vzhledem k našim velmi omezeným možnostem, přijímáme stážisty jen ve výjimečných případech, když máme k tomu vhodnou agendu a volnou kapacitu.

Chci se stát dobrovolníkem. S čím mohu pomoci?

Čas od času potřebujeme vypomoci s překlady (většinou ČJ/AJ), nebo s tvorbou článků o cestování po Barmě. Upřednostňujeme dlouhodobější spolupráci. Dobrovolníci by měli být schopni odevzdat kvalitní práci připravenou k bezprostřední publikaci v předem stanoveném termínu. Máte-li zájem, prosíme, zaregistrujte se zde. V případě potřeby se Vám ozveme. Zájemcům o dobrovolnictví také doporučujeme registraci na těchto webových stránkách ZDE.

Cestování do Barmy

Potřebuji k cestě do Barmy vízum?

Občané České republiky potřebují k cestě do Barmy vízum. Nejbližší barmská ambasáda, která vyřizuje žádosti o víza je v Berlíně zde.

Jak dlouho trvá vyřízení cestovního víza?

Těžko říct, záleží na druhu víz, o které žádáte. Turistická víza bývají většinou vyřízena v horizontu jednoho měsíce. Kontakt na barmskou ambasádu v Berlíně zde.

Je možné zažádat o vízum v Bangkoku?

Většinou to možné je. Raději ale s předstihem kontaktujte přímo barmskou ambasádu na adrese 132 Sathorn Nua Road, Bangkok, 10500 (5 minut pěšky od BTS „skytrain“ stanice Surasak).

Je možné přijet do Barmy pozemní dopravou?

Situace na barmských hranicích se často mění. V současné době jsou hraniční přechody pro cizince třetích zemí otevřené, ale není zde záruka, že tomu tak bude i v příštích měsících a letech. Z tohoto důvodu se s dotazem raději obraťte na cestovní agentury, na barmskou ambasádu v Berlíně zde, případně na českou ambasádu v Rangúnu zde.

Můžete nám pomoci najít vhodné ubytování a doporučit průvodce turistů?

K vyhledávání ubytování a turistických služeb využijte internetu.

Nabízíte služby pro turisty?

Ne. Barmské centrum Praha není cestovní agenturou. K vyhledávání turistických služeb využijte internetu.

Jaké je bezpečnostní situace v Barmě?

Turisticky exponované oblasti lze považovat za bezpečné pro zahraniční cestovatele. Doporučujeme sledovat aktuální vývoj situace v Barmě a doporučení Ministerstva zahraničí ČR zde.

Potřebuji očkování?

Ke vstupu do Barmy není vyžadováno žádné povinné očkování. Záleží tedy na vás. Doporučujeme zkonzultovat tuto otázku se svým lékařem, který je obeznámen s Vaším zdravotním stavem a očkovacím průkazem. S dotazem se můžete též obrátit na očkovací centra ve vašem okolí.

Je možné cestovat po Barmě s dětmi?

Ano, ale obecná pravidla bezpečnosti platí i zde.

Které místa doporučujete k navštívení?

Snad vám napoví cestovatelské blogy, které jsme na našem webu v minulosti publikovaly zde.