• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Narodil se 19.1.1910 ve vesnici Puzunmyaun u města Ňjaunleipin, zemřel 7.8.1982 v Mandalaji. Od roku 1932 vydával spolu s Ťipwayei U Theinem měsíčník Ťipwayei (Úspěch). Roku 1939 se oženil se spisovatelkou a novinářkou Do Amou, se kterou pak v Mandalaji od roku 1945 publikoval časopis Lutchu (Lid) a od roku 1946 deník Lutchu. Zároveň vedl vydavatelství Lutchu, později Ťipwayei.

Od roku 1937 byl aktivní ve Svazu spisovatelů Barmy, Svazu novinářů a ve Světovém mírovém hnutí, cestoval po Asii a Evropě. V roce 1952 se zúčastnil spolu s dalšími barmskými spisovateli a umělci Asijsko-pacifické mírové konference v Pekinu.

V letech 1953-57 byl jako politický vězeň vězněn v Mandalaji a Rangúnu. Tam zaznamenával nelehké osudy svých spoluvězňů – sirotků, opuštěných dětí, prostitutek, zlodějů, zaměřoval se na akutní sociální problémy Barmy. Po propuštění vydal roku 1957 povídky Vězení a člověk (Tchaun hnin lutha), za kterou dostal prestižní cenu barmského Domu literatury Sapei Biman, roku 1958 pak povídky o dětských vězních Ptáčkové z klece (Hlaunčjain twin hma hngek nge mja), za které byl odměněn Cenou za literaturu UNESCO. Roku 1958 vyšly i jeho dopisy z vězení Mé ženě a dětem (Zani hnin thathami mja thou). Zabýval se i problémy mladých lidí – Je všechno dobré? (Aloum kaunťa ye la?), psal romány – S větrem (Lei hnin atu). V 70. letech popisoval příběhy lidí různých povolání podle jejich vyprávění – např. Jsem lodník (Ťjunto hleithama), Jsem jezdec (Ťjunto myinthama) z roku 1972, ve kterých zaznamenal celoživotní zkušenosti konkrétních lidí různých povolání – např. 74 letého jezdce a žokeje U Maun Kalei.

Psal cestopisné črty a sbíral pohádky četných národností Barmy, které pak publikoval – barmské, karenské, arakanské, monské, palaunské, lušeiské, inleiské a další – ve 43 svazcích vydal celkem 1597 pohádek. Publikoval i překlady a řady novinových článků a materiálů z barmských novin 19. a 20. století.

Jeho obsáhlé dílo svědčí o tom, že byl jedním z nejplodnějších novinářů a spisovatelů Barmy se silným sociálním cítěním a velkou společenskou angažovaností.

Dagmar Bečková – Myathida © 2008