• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Myanmar, Bama, ale co, prostě Barma

Nebyli to Britové, kdo Myanmar pojmenovali Barma. Bývalá britská kolonie byla vždy nazývána Burma v angličtině a bama či myanma v barmštině. Nejlepší vysvětlení rozdílu mezi bama a myanma nalezneme ve starém slovníku Hobson Jobson Dictionary, který zůstává navzdory svému nekonvenčnímu jménu zůstává velmi užitečným zdrojem informací:
„Název (Burma) je převzat z Mranma, národního názvu barmského lidu, který oni sami obvykle vyslovují Bamma, pokud nehovoří formálně.“ Oba názvy bývaly historicky zaměňovány. Burma býval více hovorový výraz a Myanmar více formální označení, podobně jako Muang Thai a Prathet Thai v thajštině.
Pokud Burma označovala pouze centrální planiny a Myanmar Barmánce a ostatní národnosti, jak potom mohl, podle Myanmarské jazykové komise, existovat „myanmarský jazyk“? Mám doma jejich poslední Myanmarsko-anglický slovník (1993), který rovněž zmiňuje „myanmarskou abecedu“. Zcela jasně, Burma a Myanmar (a barmština a myanmarština) označují totožné věci, a neplatí tedy argument, že výraz „Myanmar“ zahrnuje více obyvatel v unii než název „Burma“.
Ale zmatení trvá již dlouho a po vzniku hnutí za nezávislost v 30. letech minulého století vznikla mezi mladými nacionalisty debata, jaké jméno by se mělo používat pro novou zemi: bama nebo myanma. Nacionalisté rozhodli nazvat své hnutí Dohbama Asiayone („Naše asociace Burma“) namísto Dohmyanma Asiayone.
Důvodem, jak uváděli, bylo, že „od ustanovení dohbama nacionalisté vždy věnovali pozornost jednotě všech národností v zemi… a příslušníci hnutí Thakin (barmští nacionalisté) si byli vědomi, že myanma bylo označení pouze pro část země, kde národ myanma žil. Bylo to jméno, které své zemi dali barmští králové. Bamanaingngan není zemí, kde žijí pouze lidé národu myanma. Spousta národností žije v této zemi, jako Kačjinové, Karenové, Kayahové, Čjinové, Pa-Osané, Palaungové, Monové, Myamařané, Rakhinové a Šanové. Nacionalisté tedy nepoužívali pojem myanmanaingngan, nýbrž bama naingngan. To by byl správný výraz. Všechny národnosti žijící v Bamanaingngan se nazývají bama.“ Tak se tedy hnutí stalo Dohbama Asiayone a ne Dohmyanma Asiayone („Stručná hostorie Dohbama Asiayone“, oficiální vládní publikace vydaná v barmštině v Rangunu v roce 1976).
barmštině vydávaný Guardian monthly, další oficiální publikace, dokončená v únoru 1971: „Slovo myanma označuje pouze myanmařany, zatímco bama zahrnuje všechny domorodé národnosti.“
Nicméně v roce 1989, tehdejší vláda rozhodla, že opak je pravdou, a to je názor, který mnoho cizinců přejímá. Smutnou skutečností je, že v barmštině nebo jakémkoliv jiném jazyce neexistuje výraz, který by zahrnoval současně bama/myanma a etnické menšiny, protože žádný takový subjekt neexistoval ani před příchodem Britů. Barma se svými současnými hranicemi je britským výtvorem, a násedující vlády nezávislé Barmy zdědily chaotický subjekt, který usiluje o nalezení společné identity. Ujišťování, že myanma označuje celou zemi a nějakým způsobem je více domorodým výrazem než bama, je nesmysl.
Rangoon (Rangún) či Yangon (Yankoun) je další příkladem stejného nedorozumění. Rangoon začíná souhláskou „r“, či „ra gaut“, ne „y“ či „ya palait“. V anglických textech tak Rangoon více odpovídá pravopisu. Problémem je, že zvuk starého „r“ ve většině barmských dialektů vymizel (nicméně ne v arakánštině a Tavoyanštině, které obě mají velmi zřetelnou výslovnost „r“, téměř jako Rrrangoon) a změkčil se ve zvuk „y“, stejně jako v thajštině „r“ často přechází v „l“. Používání „Yangon“ je tak dětinské, jako kdyby Thajci tvrdili, že Ratchaburi se má v angličtině hláskovat „Latbuli“, nebo „Buriram Bulilam“.
Je zde ale i další rozměr nedávných „změn jmen“ v Barmě. Nebyla to pouze názvy země a hlavního města, které se „změnily“. I v menšinových oblastech se názvy změnily a zde šlo o opravdovou změnu. Několik příkladů ze státu Šan: Hsipaw se změnil v Thibaw, Hsenwi na Theinli či Thinli, Kengtung se změnil v Kyaingtong, Mong Hsube v Maing Shu, Laihka na Laycha, Pangtara v Pindaya a tak dále.
Problémem zde je, že všechny původní názvy měly v jazyku Šanů význam, „nové“ názvy jsou jen barmanizovanou verzí stejných jmen bez žádného významu v jakémkoliv jazyce. To podrývá argument, že změny byly uskutečněny za účelem učinit je „více domorodými“ a ne pouze reflektujícími většinové Barmánce.

 

Bertil Lintner
publikováno s laskavým svolením autora
překlad: Barmské centrum Praha, © 2012

 

26. květen: Na 40. tiskové konferenci SLORC, mluvčí Výboru pro informace řekl:
-- "Jsou přijímáa opatření za pčelem správného používání výrazů v barmštině. Na příklad, naše země země se oficiálně jmenuje 'Pyidaung-su Myanma Naing-Ngan' a je anglicky označována jako 'Union of Burma' (Myanmarský svaz). 'Burma' zní jako 'Bama'. Ve skutečnosti to neznamená Bama (přislušníci barmské národnosti), pouze jedné z rasových skupin ve Svazu. Znamená to 'Myanma', všechny národnostní a rasové skupiny sídlící ve Svazu, jako Kačinové, Kayahové, Karenové, Čjinové, Monové, Rakhinové, Bamarové a Šanové. Proto je používání výrazu 'Burma' nesprávné a místo něj by se mělo používat 'Myanma'. Podobně se bude v budoucnu používat 'Union of Myanma'. Dále jsou řijímána opatření pro používání slov jako 'Yangon', 'Pyi', 'Sittwe', 'Mawlamyaing' a 'Pathein' namísto 'Rangoon', 'Prome', 'Akyab', 'Moulmein' a 'Bassein'. Toto je oznámeno vám, novinážům, s předstihem, abyste o tom věděli jako první."

BURMA PRESS SUMMARY (z WORKING PEOPLE’S DAILY) Roč. III, č. 5, Květen 1989, dostupné v elektronické podobě na www.ibiblio.org
(„SLORC“ byla předchůdcem „SPDC“.)