• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Kdo jsme

Obecně prospěšná společnost Barmské centrum Praha byla založena v červnu 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Byla zaregistrována dne 6.9.2006 a je vedená v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 444.

Založením společnosti Barmské centrum Praha v roce 2006 jsme navázali na dlouhodobé úsilí angažovaných jednotlivců, kteří tak budou moci nadále vyvíjet koordinovanou a nezávislou činnost. Spolupracujeme s dalšími nevládními organizacemi a jednotlivci na národní i mezinárodní úrovni. Chceme navázat na tradici přátelství mezi lidmi Barmy a České a Slovenské republiky.

 

Poslání

Posláním BCP je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu tím, že:

  • analyzuje dění v Barmě a informuje a zapojuje evropskou veřejnost
  • vytváří most a sítě mezi Evropou a Barmou
  • zajišťuje potřebné služby Barmáncům, zejména vzdělávání a pomoc uprchlíkům pro integraci
  • podporuje posílení dovedností Barmánců a jejich aktivní účast při transformaci Barmy

Pokládáme za nutné zdůrazňovat význam otázky lidských práv v Barmě a zajistit lidem základní věci, jako jsou vzdělání, zdravotní péče a právní jistota. Naše činnost je v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv vyhlášenou OSN a Mileniovými rozvojovými cíly OSN.