• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Jsme si vědomí toho, že musíme respektovat Vaše soukromí.

Žádné z informací, které nám zašlete, nebudou  použity na jiný než dohodnutý důvod. Barmské centrum Praha neposkytuje Vaše osobní data žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy jsme ze zákona povinni sdělovat tyto informace.

Ze zákona jsme povinni uchovávat záznam právních procesů a finančních transakcí v našem účetnictví.

Můžete změnit nebo ukončit odběr newsletteru kliknutím na odkaz na konci každého newsletteru.

Občas používáme odkazy v našich informačních buletinech a na našich webových stránkách za účelem vyhodnocení reakcí našich čtenářů. Tato činnost nám pomáhá nasměrovat naše síly a využívat omezené zdroje tam, kde přinášejí nejvíce užitku. Shromážděné informace nebudou poskytnuty ani přenechány nikomu dalšímu. Ke zpracování informací využíváme výhradně anonymizovaná data.

Vaše data jsou chráněna podle příslušných zákonů ČR (zejména zákona č. 101/2000 Sb.), ve shodě s normami Evropské unie.

registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů