• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

22. ledna si připomeneme 100leté výročí narození barmského vzdělance a diplomata. který v 60. letech 20. století významným způsobem ovlivňoval mezinárodní dění – generálního tajemníka OSN U Thanta. Tuto funkci zastával po dvě volební období- od roku 1961 do roku 1971.

U Thant

U Thant (zdroj: Wikipedia)

U Thant se narodil 22. ledna 1909 v Pantano v deltě řeky Iravadi v Barmě. V mládí psal komentáře a úvodníky pro barmské noviny a časopisy. V roce 1948, poté, co Barma získala nezávislost, jej ministerský předseda U Nu jmenoval ředitelem barmského rozhlasu.

V letech 1957-61 zastupoval Barmu jako delegát v Organizaci spojených národů. Po tragické smrti Daga Hammarskjolda , který zahynul počátkem šedesátých let v Kongu, byl roku 1961 U Thant jednomyslně zvolen generálním tajemníkem OSN. Byl prvním Asiatem, zvoleným do této funkce. Byl uznáván jako autorita po obě funkční období, kdy se mu dařilo řešit krize se sovětskými raketami na Kubě, občanskou válku v Kongu, atd. Byl rovněž zakladatelem mnoha rozvojových agentur a agentur pro životní prostředí, fondů a programů OSN,včetně rozvojového programu UNDP, univerzity OSN, Konference o obchodu a rozvoji UNCTAD, Institutu pro výuku a výzkum UNITAR, programu pro životní prostředí atp.

U Thant zemřel 25. listopadu 1976. Jeho pohřeb se stal pozoruhodnou událostí novodobé barmské historie, označované jako „aféra U Thanta“. Barmský vojenský režim pod vedením generála Nei Wina odmítl uspořádat důstojný státní pohřeb tomuto velkému diplomatovi. 5. prosince měl být pohřben na obyčejném hřbitově v Rangúnu. To rozzlobilo desítky tisíc Barmánců. Když procházel pohřební průvod městem, zmocnily se tisíce studentů jeho rakve , odnesly ji na Rangúnskou univerzitu a pohřbily jej tam. Avšak šest dní nato, 11. prosince 1974, barmské bezpečnostní síly brutálně napadly univerzitní kampus a přes odpor studentů rakev s ostatky U Thanta odvezly. Během tohoto útoku byly zabity desítky protestujících studentů.

Na paměť stoletého výročí narození U Thanta letos v únoru OSN vydá známky ve třech měnách – amerických dolarech, švýcarských francích a eurech.

© 2008, M.T.D.
leden 2009