• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Archiv

Podpora nezávislých právníků a legislativních reforem v Barmě

Celkovým záměrem projektu je napomoci ke zlepšování demokratických standardů a vlády práva v Barmě. Zaprvé prací s právníky aktivních v pro bono případech, kteří budou schopni poskytovat právní servis, legislativní expertízu, posilovat právní povědomí občanů Barmy a budou asertivněji trvat na dodržování práva v soudní síni i mimo ni. Zadruhé prací s poslanci, kteří budou schopni erudovaněji a organizovaněji prosazovat

Studijní cesta barmských poslanců – bývalých politických vězňů do ČR

Barmské centrum Praha poskytovalo služby v souvislosti s návštěvou delegace 5 barmských poslanců a bývalých politických vězňů. Ve dnech 4. – 5.9.2017 měla barmská delegace oficiální program (přijetí náměstkem MZV, ministrem spravedlnosti a místopředsedou sněmovny ČR). V 6.9.2017 se setkala s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR a měla možnost navštívit věznici Pankrác. Dále od 6. – 8.9.2017

Budování právního státu v Barmě

Cílem projektu je posílit vládu práva v Barmě prostřednictvím spolupráce s Myanmar Lawyers Network, v loňském roce vzniklou platformou právníků se zaměřením na lidská práva. V rámci projektu proběhne 8 seminářů o zkušenostech z transformace ze střední Evropy, 4 tréninky na specifické právní dovednosti pro řadové právníky platformy, školení managementu pro klíčové představitele MLN, asistence při získávání dalšího financování