• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In

Podpora právního státu v Myanmaru vzděláváním progresivních právníků a regionálních poslanců

Tento dvouletý projekt se zaměřoval na posilování vlády práva a demokratických mechanismů v období politické a legislativní transformace Myanmaru/Barmy. Konkrétně se předkladatelé soustředili na práci s právníky a právními sítěmi aktivními v obhajobě pro bono případů, zejména mimo hlavní města. Cílem bylo zlepšit jejich technické právní dovednosti, jejich porozumění transformačním procesům a role, jakou v nich mohou hrát právníci, a zlepšit jejich přístup k příležitostem profesního růstu, které toto období nabízí.

MFA Transition logoProjekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu Transformační spolupráce ČR.