• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In

Budování právního státu v Barmě

Cílem projektu je posílit vládu práva v Barmě prostřednictvím spolupráce s Myanmar Lawyers Network, v loňském roce vzniklou platformou právníků se zaměřením na lidská práva. V rámci projektu proběhne 8 seminářů o zkušenostech z transformace ze střední Evropy, 4 tréninky na specifické právní dovednosti pro řadové právníky platformy, školení managementu pro klíčové představitele MLN, asistence při získávání dalšího financování či mikrogranty pro regionální právní centra. Klíčovou roli v projektu hraje partner předkladatele Central Eeastern European Legal Institute (CEELI), který se dlouhodobě a systematicky věnuje vzdělávání advokátů a právníků.

 

Report Independent Lawyers in Myanmar 2017

 

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu Transformační spolupráce ČR.