• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
Yangon Region MPs In ,

Podpora nezávislých právníků a legislativních reforem v Barmě

Celkovým záměrem dvouletého projektu je napomoci ke zlepšování demokratických standardů a vlády práva v Barmě. Zaprvé prací s právníky aktivních v pro bono případech, kteří budou schopni poskytovat právní servis, legislativní expertízu, posilovat právní povědomí občanů Barmy a budou asertivněji trvat na dodržování práva v soudní síni i mimo ni. Zadruhé prací s poslanci, kteří budou schopni erudovaněji a organizovaněji prosazovat potřebné demokratické legislativní změny.

 

 

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu Transformační spolupráce ČR.