• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
CEELI-event - with Burmese MPs In

Studijní cesta barmských poslanců – bývalých politických vězňů do ČR

Barmské centrum Praha poskytovalo služby v souvislosti s návštěvou delegace 5 barmských poslanců a bývalých politických vězňů.

Ve dnech 4. – 5.9.2017 měla barmská delegace oficiální program (přijetí náměstkem MZV, ministrem spravedlnosti a místopředsedou sněmovny ČR). V 6.9.2017 se setkala s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR a měla možnost navštívit věznici Pankrác. Dále od 6. – 8.9.2017 se delegace setkávala s dalšími institucemi a organizacemi (Knihovna Václava Havla, Ústav pro studium totalitních režimů, Post Bellum, Paměť národa, Člověk v tísni, CEELI Institute, Burma Center Prague) a vyměňovaly si transformační zkušenosti ČR z období přechodu k demokracii a současné Barmy/Myanmar. Delegace měla tak i možnost dohodnout se s některými organizacemi na konkrétních plánech budoucí spolupráce (např. stáž AAPP v ÚSTR a Post Bellum nebo seminář o legislativní reformě pro barmské poslance v Nay Pyi Taw).

Delegace se též setkala s přáteli Barmy a některými krajany žijícími nebo studujícími v ČR.