• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In ,

Adoptuj barmského politického vézně

Kampaň skončila.

Před dvaceti lety, v roce 1988, povstal barmský lid proti režimu. Studenti a mniši, dělníci a intelligence i příslušníci všech etnických skupin kráčeli ulicemi Rangúnu a dalších měst na protest proti sílící zvůli vojenského režimu, který uchopil moc v roce 1962. Armáda na protesty reagovala masakrem. Tisíce pokojně protestujících lidí byly zastřeleny a ubity, zranění byli spolu s mrtvými nakládáni na nákladní vozy a odváženi neznámo kam.

prisoner

Nechceme na tyto události zapomenout.

I po 20 letech Barmě stále vládne stejný režim. Závažné porušování lidských práv v místech obývaných etnickými skupinami se vyznačuje stále stejnou brutalitou, demonstrace vedené mnichy byly v září 2007 násilím rozehnány a v květnu 2008 osobní zájmy vládnoucí kliky měly větší prioritu než životy miliónů lidí postižených cyklónem Nargis.

Obyvatelé Barmy i dnes riskují roky věznění a mučení za pouhé uplatňování demokratických principů. Počet politických vězňů v Barmě dnes přesahuje 1900.

8.8.2008

Připomeňte si oběti násilí ze strany barmského státu – „adoptujte“ vězně

Na následujících stránkách si můžete vybrat vězně ze seznamu a přečíst si podrobné údaje. Jakmile si vyberete, můžete svůj výběr konkrétní osoby potvrdit.