• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Archiv

Memory of Myanmar

(Překlad se připravuje.) The project „Memory of Myanmar“ seeks to support the democratization of Burma/Myanmar by conserving the oral memories of key witnesses who personally experienced the country‘s past times of oppression as political prisoners. These testimonies will serve as an audiovisual archive to prevent that knowledge about these periods will fall into oblivion ,

Vyšla publikace “Vybrané texty Václava Havla z transformačního období ČR” v barmštině

Barmské centrum Praha ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla v Praze vybralo 10 esejů a projevů bývalého českého prezidenta, které pan Václav Havel napsal v období transformace České republiky na demokratický stát. Vybrané texty byly přeloženy do barmštiny a v Barmě vydaná publikace je primárně určena nově zvoleným barmským politikům. Publikace byla v 17. listopadu

Školení projektového plánování a mikrogranty

Díky darům bylo Barmské centrum Praha schopné poskytnout třídenní školení projektového plánování se zaměřením na praktickou použitelnost a opakovací kurs práce s Excelem asi 30 zástupcům občanských společností v Kalay. Kalay se nachází v západní Barmě (Myanmaru) a představuje de facto bránu do Činského státu, nejchudší části země. Zatímco někteří představitelé neziskových organizací měli již

Indická základna pro transformaci Barmy (2012-14)

Tříletý projekt si klade za cíl budování a rozvoj občanské společnosti v Indii a podporu aktivit zaměřených na přechod Barmy k demokracii. Projektové aktivity probíhají ve spolupráci s aktivisty v Indii, západním sousedovi Barmy. Zahrnují podporu a vzdělávání zástupců svobodných médií zabývajících se barmskou otázkou, vzdělávání budoucích barmských aktivistů, podporu místních iniciativ a posílení kapacity občanského sektoru v

Indická základna pro transformaci Barmy (2009-2011)

Sumář projektu: Tříletý projekt slouží k budování a rozvoji občanské společnosti v Indii a podpoře aktivit zaměřených na přechod Barmy k demokracii. Ve spolupráci s aktivisty v Indii jako západním sousedem Barmy zahrnují projektové aktivity podporu a vzdělávání zástupců ze svobodných médií zaobírajících se barmskou otázkou, vzdělávání budoucích barmských leaderů, podporu místních iniciativ a posílení kapacity občanského sektoru

Adoptuj barmského politického vézně

Kampaň skončila. Před dvaceti lety, v roce 1988, povstal barmský lid proti režimu. Studenti a mniši, dělníci a intelligence i příslušníci všech etnických skupin kráčeli ulicemi Rangúnu a dalších měst na protest proti sílící zvůli vojenského režimu, který uchopil moc v roce 1962. Armáda na protesty reagovala masakrem. Tisíce pokojně protestujících lidí byly zastřeleny a