• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In

Indická základna pro transformaci Barmy (2009-2011)

Sumář projektu:

Tříletý projekt slouží k budování a rozvoji občanské společnosti v Indii a podpoře aktivit zaměřených na přechod Barmy k demokracii. Ve spolupráci s aktivisty v Indii jako západním sousedem Barmy zahrnují projektové aktivity podporu a vzdělávání zástupců ze svobodných médií zaobírajících se barmskou otázkou, vzdělávání budoucích barmských leaderů, podporu místních iniciativ a posílení kapacity občanského sektoru v západní Barmě a na barmsko-indických hranicích, propojování asijských a evropských sítí se zaměřením na Barmu, vybudování fair trade obchodu s barmskými produkty, pomoc obětem hladomoru v Čjinském státě rozprostírajícím se mezi Barmou a Indií a další aktivity. Partnerem i hlavním výstupem projektu je Burma Centre Delhi.

Barma je jeden z priorit české zahraniční politiky.

 

transition logo transparent smallProjekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v ramci Programu Transformační spolupráce ČR.