• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

All posts by user

Prohlášení k  situaci v  Arakanském (Rakchainském) státě

Barmské centrum Praha, o.p.s., dlouhodobě s velkými obavami sleduje situaci v Arakanském (Rakchainském) státě v Barmě (Myanmar). Jako organizace, která usiluje o zlepšení stability a nastolení právního státu v zemi a podporuje univerzální respektování lidských práv všech jejích obyvatel, chceme prohlásit následující: Cítíme hluboké znepokojení nad současnou situací a vyjadřujeme politování nad násilím páchaným proti obyvatelstvu, násilím mezi obyvateli