• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Archiv

Podpora integrace barmských přesídlenců do české společnosti

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.   Podpora integrace barmských přesídlenců do české společnosti Projekt bude realizován v období duben 2015 až březen 2016. Cílem projektu je zlepšit multikulturální soužití mezi přesídlenými barmskými uprchlíky a jejich českými spoluobčany. Cílovou skupinou jsou přesídlenci z Barmy, dohromady 27 rodin v

Pracovní asistence přesídleným osobám z Barmy

Projekt je zaměřen na zlepšení situace barmských přesídlenců na trhu práce, kteří mají přijet do ČR v listopadu 2012 v předpokládaném počtu 7 rodin, celkem 25 osob, přičemž aktivity projektu nejvíce míří na dospělé osoby (13 lidí). Hlavním cílem projektu je poskytnout přesídlencům asistenci spojenou s jejich nelehkým úkolem dokázat si nalézt, získat a udržet

K lepší pracovní integraci azylantů z Barmy

Projekt je zaměřen na skupinu 54 azylantů z Barmy, kteří byli přesídleni do ČR z Malajsie a Thajska na základě Dohody vlády ČR a UNHCR o přesídlování uprchlíků. Protože barmští azylanti nejsou kvalifikovaní ani nemají doložitelnou praxi a většina azylantů neovládá na dostatečné komunikativní úrovni český jazyk, mají obtíže se získáním a udržením si dlouhodobého

Barma vzdálená i blízká, 2009-10

Barma vzdálená i blízká je projekt, jehož cílem je zlepšení vzájemného porozumění a soužití Čechů a barmských azylantů přesídlených do Čech a v neposlední řadě také zvýšení povědomí o Barmě, její kultuře a problémech mezi místní populací. Barmské centrum Praha bude proto s aktivní spoluúčastí barmských přesídlenců v průběhu následujícího roku na různých místech České republiky pořádat barmské