• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In

Pracovní asistence přesídleným osobám z Barmy

Projekt je zaměřen na zlepšení situace barmských přesídlenců na trhu práce, kteří mají přijet do ČR v listopadu 2012 v předpokládaném počtu 7 rodin, celkem 25 osob, přičemž aktivity projektu nejvíce míří na dospělé osoby (13 lidí). Hlavním cílem projektu je poskytnout přesídlencům asistenci spojenou s jejich nelehkým úkolem dokázat si nalézt, získat a udržet práci. Přesídlenci nemají potřebnou kvalifikaci a nebudou umět dostatečně česky, aby dokázali tento úkol samostatně zvládnout. Na trhu práce se nebudou orientovat, neznají běžné postupy s hledáním zaměstnání, nemají zkušenosti s pohovory, neznají legislativu, zejména zákoník práce, neznají pracovní zvyklosti ve střední Evropě.

V rámci projektu budou všechny dospělé osoby (13) diagnostikovány v rámci pracovní a bilanční diagnostiky pomocí psychodiagnostických metod nezávislých na kultuře, abychom společně odhalili potenciál a kompetence přesídlenců, které budou důležité pro budoucí profesní vývoj. Na základě výsledků testů a aktuální situace na trhu práce v místě bydliště přesídlenců jim pomůžeme zorganizovat a absolvovat vzdělávací a rekvalifikační kurzy, které by měly zlepšit jejich šance na získání zaměstnání. Současně bude probíhat průběžná asistence a poradenství, motivačně-orientační kurzy, informačně-osvětové aktivity pro místní komunity. V poslední fázi projektu budeme pomocí intenzivní asistence, spočívající v identifikaci vhodného zaměstnavatele, v přípravě na pohovory a doprovodu na ně, v podpoře smluvního zajištění zaměstnání a v pomoci s komunikací s o orgány státní správy a samosprávy pomáhat přesídlencům získat si a udržet pracovní místo.

Projekt je spolufinancován obecným programem Solidarita a řízení migračních toků.

ERF UNHCR logos