• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In ,

Barma vzdálená i blízká, 2009-10

Barma vzdálená i blízká je projekt, jehož cílem je zlepšení vzájemného porozumění a soužití Čechů a barmských azylantů přesídlených do Čech a v neposlední řadě také zvýšení povědomí o Barmě, její kultuře a problémech mezi místní populací. Barmské centrum Praha bude proto s aktivní spoluúčastí barmských přesídlenců v průběhu následujícího roku na různých místech České republiky pořádat barmské kulturně-vzdělávací večery spojené s hudbou, kroji a ochutnávkami barmské kuchyně, a to zejména tam, kde budou Barmánci po více než půlročním pobytu v azylovém středisku umístněni do integračních bytů. Jedná se konkrétně o lokality jako je Zlín, Bohdalice, Bzenec, Oseček nebo Černá Hora. Doprovodný program těchto večerů bude dále doplněn přednáškami a diskuzí nad barmskou problematikou.

Podporovatelé spravedlivého prodeje a obdivovatelé tradičních tkalcovských řemesel se mohou těšit na další součást projektu, kterou je zavedení internetového fair-trade obchodu. Jeho předmětem budou tradiční barmské produkty, a to zejména výrobky ručně tkané barmskými uprchlíky čjinského a kačjinského etnika usídlenými v Indii. Na provozu obchodu se budou podílet také Barmánci žijící v Čechách.

V rámci projektu se dále uskuteční rovněž výstava o hladomoru v čjinském státě a filmové promítání o Barmě. K naplnění cílů projektu by mělo současně přispět vydávání článků a reportáží o životě a soužití Barmánců v Čechách a Evropě, reportáž z indicko-barmských hranic a také vydávání informačních letáků o etnické skupině Čjinů, v současné době sužované hladomorem. Barmské centrum Praha plánuje zároveň na podporu projektu zlepšit interakci s neformálním sdružením svých příznivců, tedy skupinou Přátel Barmy. Projekt chce také rozvířit diskuzi o kladech a záporech turistického cestování do Barmy a poskytnout vodítko pro individuální cestovatele tím, že vytvoří manuál s doporučeními, který bude k dispozici na webových stránkách společnosti.

Plánovaná délka trvání projektu je 12 měsíců.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

 

logos EEA NROS