• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In

Podpora integrace barmských přesídlenců do české společnosti

logo NROS 2015

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

 

Podpora integrace barmských přesídlenců do české společnosti

Projekt bude realizován v období duben 2015 až březen 2016. Cílem projektu je zlepšit multikulturální soužití mezi přesídlenými barmskými uprchlíky a jejich českými spoluobčany. Cílovou skupinou jsou přesídlenci z Barmy, dohromady 27 rodin v celkovém počtu 128 osob, která je rozmístěna v 20 městech po celé České republice. Jsou převážně z čjinského a kačjinského etnika a křesťanského vyznání. Projekt se skládá ze 4 aktivit, jež zahrnují 1) Barmsko-české dny, kdy budeme společně připravovat a ochutnávat barmská jídla, která potom vydáme v kuchařce, chodit na poznávací výlety, pořádat tvůrčí dílny, besedy na školách a vůbec se vzájemně se poznávat, 2) Multikulturní festivaly, na nichž se budou Barmánci prezentovat se svými produkty, 3) Helpcentrum pro přesídlence, s cílem pomáhat i pomocí dobrovolníků překonávat překážky v jejich běžném životě a 4) sdružit obce, kde žijí přesídlené rodiny, do Národní platformy s cílem sdílet vzájemně informace, dobrou praxi a řešení s integrací přesídlenců na místní úrovni.

Hledáme pro tento projekt dobrovolníky, které by bavilo barmským rodinám pomáhat, například s komunikací s úřady a institucemi, navazovat a udržovat kontakty v rámci místní komunity, doučovat děti a dospělé českému jazyku, plnit školní povinnosti, jezdit na výlety, vařit barmská a česká jídla, zapojovat do místních spolků a kroužků, místních společenských akcí, pomáhat s přípravou a realizací akcí Barmského centra apod. Ideálně z měst, kde barmské rodiny žijí, to je Brandýs n/ Labem – Stará Boleslav, Poděbrady, Oseček, Kutná Hora, Chrast u Chrudimi, Vysoké Mýto, Zruč n/Sázavou, Havlíčkův Brod, Přibyslav, Nové Město na Moravě, Černá Hora, Boskovice, Židlochovice, Bohdalice, Brno, Bzenec, Hluk, Zlín, Vsetín, Praha.

Pokud máte zájem zapojit se jako dobrovolníci s ochotou pomoci barmské rodině v jejím úsilí o  integraci do české společnosti, ozvěte se nám prosím na email: merhaut (zavináč) burma-center (tečka) org, kde Vám sdělíme další podrobnosti.

O postupu a pořádaných akcích v rámci projektu budeme průběžně informovat.

Zástupci barmské komunity, ambasadoři, kteří  při vhodných příležitostech zastupují barmskou komunitu a zprostředkovávají informace o ní:

Rein San Shikhun, Kutná Hora
Far Hliang Siakhel, Brandýs n.L. – Stará Boleslav

 

 

 

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.