• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In

Indická základna pro transformaci Barmy (2012-14)

Tříletý projekt si klade za cíl budování a rozvoj občanské společnosti v Indii a podporu aktivit zaměřených na přechod Barmy k demokracii. Projektové aktivity probíhají ve spolupráci s aktivisty v Indii, západním sousedovi Barmy. Zahrnují podporu a vzdělávání zástupců svobodných médií zabývajících se barmskou otázkou, vzdělávání budoucích barmských aktivistů, podporu místních iniciativ a posílení kapacity občanského sektoru v západní Barmě a na barmsko-indických hranicích.

Barma je jednou z priorit české zahraniční politiky.

 

 

transition logo transparent smallProjekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu Transformační spolupráce ČR.