• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Tag Archives: Aun Schan Su Ťij

Barmská komunita v ČR přivítá Aun Schan Su Ťij

Praha, 13. září 2013. Česká nezisková organizace Barmské centrum Praha při příležitosti návštěvy barmské opoziční politiky Su Ťij předává pozdrav barmské komunity a vyjadřuje naděje, že do demokratizace v Barmě budou postupně zapojení všichni občané.

Barmská komunita v ČR vítá, že vůdkyně barmské opozice a nositelky nobelové ceny míry, paní Aun Schan Su Ťij (angl. Aung San Suu Kyi), se chystá navštívit Českou republiku, kde se zúčastní konference Fórum 2000. Zároveň by chtěla vyjádřit politování, že její dlouhodobý podporovatel, bývalý prezident Václav Havel, se této příležitosti již bohužel nedožil. Bylo to právě díky úsilí pana prezidenta Havla, že paní Su Ťij v roce 1991 dostala Nobelovou cenu.

Možnost cestování do zahraničí a zaručený návrat do vlastní země má Su Ťij až po politických reformách, které barmská junta zahájila v roce 2010, a které byly spojeny i s jejím propuštěním z domácího vězení. Nyní vládne v Barmě formálně civilní vláda s velkou účastí zástupců armády v klíčových pozicích. Přestože se země obzvlášť ve větších městech otevírá světu a láká turisty i investory, demokratické a ekonomické reformy zatím nemají dopad na všechny společenské vrstvy, zejména v oblastech etnických menšin.

Barmské centrum Praha považuje tuto dobu přechodu země ke skutečné demokracii za klíčovou. Právě Česká republika může nyní k úspěšné transformaci země přispět předáním svých zkušeností. Barmské centrum Praha, které spojuje evropské a barmské síly, klade velký důraz na takový směr vývoje, který bude zapojovat do procesů politického rozhodování barmské občany na všech úrovních, včetně několika miliónů lidí v exilu, a který povede ke společnosti, která se vyznačuje vzájemným respektem všech etnických skupin a vyznání. Nezbytné bude rovněž ukončení ozbrojených konfliktů v Barmě a zajištění právní jistoty všem lidem dlouhodobě v Barmě žijícím.

Barmská komunita v ČR počítá kolem 150 osob, které většinou přišli jako studenti nebo uprchlíci a našli tady azyl nebo svůj druhý domov. Od roku 2005 pořádala barmská komunita v ČR pravidelnou symbolickou akci, konanou v den narozenin paní Su Ťij, při které upozorňovala na její nespravedlivé uvěznění. Je velkou satisfakcí pro celou barmskou komunitu v ČR, že paní Su Ťij, nyní jako svobodná žena, může Prahu v těchto dnech navštívit.

pr13_001-assk-v-cr-cz.pdf

Barmská nositelka Nobelovy ceny míru vzdává úctu Václavu Havlovi

Aktualizace v 14:45 hod.: osobní vzkaz paní Su Ťij

Na podnět české nevládní organizace Barmské centrum Praha vyjádřila Aun Schan Su Ťij soustrast nad úmrtím Václava Havla: „Je to ztráta nejen pro jednoho člověka či zemi, nýbrž pro celé lidstvo. Nenacházím slov k tomu, abych pouhými několika slovy vyjádřila svůj zármutek.“ Aun Schan Su Ťij dále uvedla, že napíše článek věnovaný památce Václava Havla, který příští měsíc vyjde v japonském deníku The Mainichi Daily News. Vyjádření tlumočil její asistent Htin Ťjo v Barmě.


 

Praha, 23. prosince 2011. U příležitosti dnešního státního pohřbu bývalého prezidenta České republiky Václava Havla vyjadřují představitelé barmského lidu svůj hluboký zármutek a zároveň vděčnost za jeho dlouholetou podporu. Vůdkyně demokratické opozice a držitelka Nobelovy ceny míru paní Aun Schan Su Ťij vzdává čest zesnulému exprezidentovi a posílá mu kytici růží.

„Pan Havel byl dlouhodobým podporovatelem Su Ťij a prodemokratického hnutí v Barmě. Svým vlivem pomáhal otázku lidských práv v Barmě vnášet do většího povědomí Evropy i celého světa“, říká Sabe Soe, ředitelka Barmského centra Praha, která společně s dalšími prodemokratickými aktivisty a bývalými politickými vězni přináší soustrast barmského lidu a paní Aun Schan Su Ťij nad úmrtím velkého podporovatele barmského hnutí za svobodu.

V pondělí 19. prosince, po návratu ze schůze Národní Ligy pro Demokracii v Rangúnu, vyslovila Aun Schan Su Ťij svou hlubokou lítost nad smrtí Václava Havla. V úterý pak s jejím pověřením zástupci Barmského centra Praha, společně s barmskými aktivisty a bývalým českým velvyslancem v Bangkoku Jiřím Šitlerem, přišli do Pražské křižovatky poklonit se památce zesnulého exprezidenta.

Tin Tin Njo, generální tajemnice Barmské ženské ligy, položila před katafalk s vystavenou rakví kytici růží, na jejíž černé stužce byl nápis: „Pravému příteli – Aun Schan Su Ťij“. Aun Mjo Min, ředitel Institutu lidskoprávního vzdělávání v Barmě, a Sabe Soe položili květinový koš s nápisem: „Děkujeme Vám – lidé Barmy“. Pan Šitler a tajemník Asociace na podporu barmských politických vězňů Bo Ťij stáli u rakve čestnou stráž.

Su Ťij vždy považovala Václava Havla za svého blízkého přítele a podporovatele, ačkoliv nikdy neměla možnost se s ním osobně setkat. Havel nominoval Su Ťij v roce 1991 na Nobelovu cenu míru. K příležitosti jejích 60. narozenin, které nedobrovolně trávila v domácím vězení, napsal do Washington Post článek s názvem „A Rose for the Unfree“ (Růže pro nesvobodnou). V tomto článku vyjádřil své přání osobně předat Su Ťij hned po jejím osvobození kytici růží. Nakonec to byla Aun Schan Su Ťij, která předala, i když ne osobně, zmíněné růže panu Havlovi na jeho poslední cestě za svobodou.

O Barmském Centru Praha:

Barmské Centrum Praha, o.p.s. (Burma Center Prague), bylo založeno v roce 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Základatelé pochází z Barmy a Německa a byli aktivní ve stejné oblasti už v minulosti. Posláním organizace je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.

pr11_005-havel-and-assk-cz.pdf

 

Barmské centrum Praha nabízí médiím k bezplatnému stažení a použití pro reportáže o tématu fotografie a video vztahující se k výše uvedené údalosti na: http://dl.dropbox.com/u/2146694/photos-press-release-23.12.2011.zip a na: http://dl.dropbox.com/u/2146694/Havel-copyright-Burma-Center-Prague-2011.mov

Prosíme o uvedení zdroje těchto fotografií a videa: „Barmské centrum Praha“.

Hluboký smutek nad úmrtím Václava Havla

PRAHA, 18.12.2011. Dnes s hlubokým zármutkem přijalo Barmské centrum Praha, o.p.s. zprávu o úmrtí pana Václava Havla, významné osobnosti nejen pro dějiny České republiky, ale také pro mezinárodní společenství, především pro demokratické hnutí Barmy.

Barmské centrum Praha dnes obdrželo mnoho telefonátů a e-mailů od spolupracujících organizací a přátel z celého světa, které zasáhla tato smutná zpráva. Členové Barmského centra Praha spolu s dalšími Barmánci tímto projevují upřímnou soustrast pozůstalé choti a blízkým spolupracovníkům pana Havla.

Pan Václav Havel trvale a významně podporoval demokratické úsilí pro Barmu. Nominoval barmskou opoziční vůdkyni paní Aun Schan Su Ťji na Nobelovu cenu míru, ostře kritizoval praktiky vojenského režimu a vytrvale vyzýval k dodržování lidských práv a nastolení míru a demokracie v zemi, kterou ovládá totalitní režim podobným v bývalém Československu.

„Pan Havel byl velkým symbolem nenásilného boje za demokracii a byl vždy obdivován Barmánci. Díky němu se výrazně zvýšilo povědomí o Barmě v ČR nejen mezi českými politiky, ale také mezi občany. Velice oceňujeme snahy pan Havla vždy upřednostňovat lidská práva, svobodu člověka a demokracii před ekonomickými zájmy. Jsme nesmírně smutní, že pan Havel není již mezi námi, avšak doufáme a věříme v globální odpovědnost demokratických států a jsme velmi rádi za solidaritu českých občanů, kteří dokážou lépe pochopit situaci v Barmě také díky svým vzpomínkám na vlastní minulost pod totalitním režimem,“ říká ředitelka organizace Sabe A. Soe, která sama pochází z Barmy a v Čechách zažila úspěšnou Sametovou revoluci, zatímco v jejím domově lidové povstání bylo krvavě potlačeno armádou. „Osobně je mi moc líto, že pan Havel se již nesetká s paní Su, aby ji osobně předal růži, jak si přál,“ dodává Soe.

O Barmském Centru Praha:

Barmské Centrum Praha, o.p.s. (Burma Center Prague), bylo založeno v roce 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Zakladatelé pochází z Barmy a Německa a byli aktivní ve stejné oblasti už v minulosti. Posláním organizace je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.

V současné době realizuje projekt v Indii, která slouží k budování a rozvoji barmské občanské společnosti a podpoře aktivit zaměřených na přechod Barmy k demokracii. Aktivity zahrnují podporu a vzdělávání zástupců z barmských exilových médií, vzdělávání a podporu místních iniciativ a posílení kapacity občanského sektoru, vybudování fair-trade obchodu s barmskými produkty a pomoc obětem hladomoru v Čjinském státě v západní Barmě. Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Cílem dalšího běžícího projektu, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, je  zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost azylantů z Barmy. Projekt je zaměřen na asistenci azylantům z Barmy, kteří byli přesídleni do ČR z Malajsie a Thajska na základě Dohody vlády ČR a UNHCR o přesídlování uprchlíků.

 

pr11_004_vaclav-havel.pdf

Barmské centrum Praha odsuzuje rozsudek nad vůdkyní barmské opozice Aun Schan Su Ťij

Organizace Barmské centrum Praha (Burma Center Prague, o.p.s.) ostře odsuzuje odsouzení vůdkyně barmské opozice, Aun Schan Su Ťij.

 

pr09_002_assk.pdf

Naděje pro Barmu

Barmské centrum Praha „slaví“ narozeniny barmské opoziční vůdkyně darovaním jídla pražským bezdomovcům

 

pr07_002_asskcz.pdf