• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In Tiskové zprávy

Hluboký smutek nad úmrtím Václava Havla

PRAHA, 18.12.2011. Dnes s hlubokým zármutkem přijalo Barmské centrum Praha, o.p.s. zprávu o úmrtí pana Václava Havla, významné osobnosti nejen pro dějiny České republiky, ale také pro mezinárodní společenství, především pro demokratické hnutí Barmy.

Barmské centrum Praha dnes obdrželo mnoho telefonátů a e-mailů od spolupracujících organizací a přátel z celého světa, které zasáhla tato smutná zpráva. Členové Barmského centra Praha spolu s dalšími Barmánci tímto projevují upřímnou soustrast pozůstalé choti a blízkým spolupracovníkům pana Havla.

Pan Václav Havel trvale a významně podporoval demokratické úsilí pro Barmu. Nominoval barmskou opoziční vůdkyni paní Aun Schan Su Ťji na Nobelovu cenu míru, ostře kritizoval praktiky vojenského režimu a vytrvale vyzýval k dodržování lidských práv a nastolení míru a demokracie v zemi, kterou ovládá totalitní režim podobným v bývalém Československu.

„Pan Havel byl velkým symbolem nenásilného boje za demokracii a byl vždy obdivován Barmánci. Díky němu se výrazně zvýšilo povědomí o Barmě v ČR nejen mezi českými politiky, ale také mezi občany. Velice oceňujeme snahy pan Havla vždy upřednostňovat lidská práva, svobodu člověka a demokracii před ekonomickými zájmy. Jsme nesmírně smutní, že pan Havel není již mezi námi, avšak doufáme a věříme v globální odpovědnost demokratických států a jsme velmi rádi za solidaritu českých občanů, kteří dokážou lépe pochopit situaci v Barmě také díky svým vzpomínkám na vlastní minulost pod totalitním režimem,“ říká ředitelka organizace Sabe A. Soe, která sama pochází z Barmy a v Čechách zažila úspěšnou Sametovou revoluci, zatímco v jejím domově lidové povstání bylo krvavě potlačeno armádou. „Osobně je mi moc líto, že pan Havel se již nesetká s paní Su, aby ji osobně předal růži, jak si přál,“ dodává Soe.

O Barmském Centru Praha:

Barmské Centrum Praha, o.p.s. (Burma Center Prague), bylo založeno v roce 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Zakladatelé pochází z Barmy a Německa a byli aktivní ve stejné oblasti už v minulosti. Posláním organizace je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.

V současné době realizuje projekt v Indii, která slouží k budování a rozvoji barmské občanské společnosti a podpoře aktivit zaměřených na přechod Barmy k demokracii. Aktivity zahrnují podporu a vzdělávání zástupců z barmských exilových médií, vzdělávání a podporu místních iniciativ a posílení kapacity občanského sektoru, vybudování fair-trade obchodu s barmskými produkty a pomoc obětem hladomoru v Čjinském státě v západní Barmě. Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Cílem dalšího běžícího projektu, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, je  zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost azylantů z Barmy. Projekt je zaměřen na asistenci azylantům z Barmy, kteří byli přesídleni do ČR z Malajsie a Thajska na základě Dohody vlády ČR a UNHCR o přesídlování uprchlíků.

 

pr11_004_vaclav-havel.pdf