• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Tag Archives: BCP

Hluboký smutek nad úmrtím Václava Havla

PRAHA, 18.12.2011. Dnes s hlubokým zármutkem přijalo Barmské centrum Praha, o.p.s. zprávu o úmrtí pana Václava Havla, významné osobnosti nejen pro dějiny České republiky, ale také pro mezinárodní společenství, především pro demokratické hnutí Barmy.

Barmské centrum Praha dnes obdrželo mnoho telefonátů a e-mailů od spolupracujících organizací a přátel z celého světa, které zasáhla tato smutná zpráva. Členové Barmského centra Praha spolu s dalšími Barmánci tímto projevují upřímnou soustrast pozůstalé choti a blízkým spolupracovníkům pana Havla.

Pan Václav Havel trvale a významně podporoval demokratické úsilí pro Barmu. Nominoval barmskou opoziční vůdkyni paní Aun Schan Su Ťji na Nobelovu cenu míru, ostře kritizoval praktiky vojenského režimu a vytrvale vyzýval k dodržování lidských práv a nastolení míru a demokracie v zemi, kterou ovládá totalitní režim podobným v bývalém Československu.

„Pan Havel byl velkým symbolem nenásilného boje za demokracii a byl vždy obdivován Barmánci. Díky němu se výrazně zvýšilo povědomí o Barmě v ČR nejen mezi českými politiky, ale také mezi občany. Velice oceňujeme snahy pan Havla vždy upřednostňovat lidská práva, svobodu člověka a demokracii před ekonomickými zájmy. Jsme nesmírně smutní, že pan Havel není již mezi námi, avšak doufáme a věříme v globální odpovědnost demokratických států a jsme velmi rádi za solidaritu českých občanů, kteří dokážou lépe pochopit situaci v Barmě také díky svým vzpomínkám na vlastní minulost pod totalitním režimem,“ říká ředitelka organizace Sabe A. Soe, která sama pochází z Barmy a v Čechách zažila úspěšnou Sametovou revoluci, zatímco v jejím domově lidové povstání bylo krvavě potlačeno armádou. „Osobně je mi moc líto, že pan Havel se již nesetká s paní Su, aby ji osobně předal růži, jak si přál,“ dodává Soe.

O Barmském Centru Praha:

Barmské Centrum Praha, o.p.s. (Burma Center Prague), bylo založeno v roce 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Zakladatelé pochází z Barmy a Německa a byli aktivní ve stejné oblasti už v minulosti. Posláním organizace je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.

V současné době realizuje projekt v Indii, která slouží k budování a rozvoji barmské občanské společnosti a podpoře aktivit zaměřených na přechod Barmy k demokracii. Aktivity zahrnují podporu a vzdělávání zástupců z barmských exilových médií, vzdělávání a podporu místních iniciativ a posílení kapacity občanského sektoru, vybudování fair-trade obchodu s barmskými produkty a pomoc obětem hladomoru v Čjinském státě v západní Barmě. Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Cílem dalšího běžícího projektu, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, je  zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost azylantů z Barmy. Projekt je zaměřen na asistenci azylantům z Barmy, kteří byli přesídleni do ČR z Malajsie a Thajska na základě Dohody vlády ČR a UNHCR o přesídlování uprchlíků.

 

pr11_004_vaclav-havel.pdf

BARMSKÉ CENTRUM PRAHA už 5 let rozvíjí české aktivity ve prospěch Barmy

PRAHA, 6.9.2011. Přesně před 5ti lety byla zaregistrována obecně prospěšná společnost „Barmské centrum Praha“ (Burma Center Prague, nebo jen BCP). Za krátkou dobu, často navzdory nepříznivým podmínkám pro existenci neziskové organizace a navzdory ekonomické krizi, si dokázala postupně vybudovat pozici respektovaného experta na problematiku Barmy jako jednu z prioritních zemí české zahraniční politiky.

Organizaci spoluzakládala Sabe A. Soe, která sama pochází z Barmy. V Čechách zažila Sametovou revoluci a následnou demokratizaci české společnosti, zatímco v její zemi bylo lidové povstání krvavě potlačeno armádou. Když se dívá zpět na stovky akcí a projekty, které BCP dosud realizovalo, říká: „Díky povědomí české politiky o globální zodpovědnosti demokratických státu a také díky osobním zkušenostem českých občanů s životem v totalitním státě, jsme se tu brzy setkali s pochopením a mnoha formami různé podpory“.

I když téměř dva roky organizace zcela závisela na příspěvcích a dobrovolné práci zakladatelů a zapojených jednotlivců, byla to až finanční podpora Ministerstva zahraničních věcí, která umožnila zařídit si kancelář a poskytnout pracovníkům částečnou pravidelnou mzdu. „Jsme vděčni především těm lidem, kteří od začátku věřili v naši práci a podporovali nás svou ochotou a povzbuzováním“, dodává Soe.

Mezi uskutečněné aktivity Barmského centra Praha patří mezinárodní konference barmských aktivistů, kulturní akce, služby poskytované barmským uprchlíkům v ČR, veřejná sbírka na pomoc hladovějícím Čjinům v západní Barmě, prezentace české pomoci Barmě na mezinárodní půdě a průkopnické aktivity pro barmské svépomocné organizace v Indii. Často se podařilo zahájit zcela nové aktivity, které inovativně reagovaly na zjištěné potřeby, čímž BCP získalo mezinárodní renomé a je vnímáno jako jedna z hlavních institucí zaměřených na pomoc Barmě.

Svou činností navázalo BCP na aktivity jak barmských jednotlivců, kteří v Československu a posléze v České republice usilovali o zavedení demokracie v Barmě již od 60ých let, tak občanského sdružení Barmánců, které fungovalo v 90tých letech v Praze. Rozhodnutí založit BCP bylo výsledkem úvahy, že dlouhodobé a úspěšné aktivity za zlepšení situace v Barmě předpokládají zázemí řádné a profesionální organizace.

BCP dokáže vytvářet most mezi evropskou a barmskou stranou také tím, že sama je tvořena zástupci z obou stran, což je nezbytné pro pochopení mentality, vzájemného porozumění a v překonávání překážek, které jsou typické při střetu dvou zcela odlišných kultur. S tímto konceptem byla jedna z vůbec prvních barmských iniciativ v Evropě, která se rozhodla takto zprofesionalizovat svou činnost. Mezinárodní rozměr BCP zaručuje také složení týmu, který se skládá z lidí z Barmy, ČR, Kanady a Německa.

O Barmském Centru Praha:

Barmské Centrum Praha, o.p.s. (Burma Center Prague, nebo jen BCP), bylo založeno v roce 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Zakladatelé pochází z Barmy a Německa a byli aktivní ve stejné oblasti už v minulosti. Posláním organizace je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.

V současné době BCP realizuje projekt v Indii, která slouží k budování a rozvoji barmské občanské společnosti a podpoře aktivit zaměřených na přechod Barmy k demokracii. Aktivity zahrnují podporu a vzdělávání zástupců z barmských exilových médií, vzdělávání a podporu místních iniciativ, posílení kapacit občanského sektoru, vybudování fair trade obchodu s barmskými produkty a pomoc obětem hladomoru v Čjinském státě v západní Barmě. Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR, Programu transformační spolupráce.

Dále BCP usiluje o zlepšení vzájemného porozumění a soužití Čechů a barmských azylantů přesídlených do Čech. Poskytuje tlumočnické a poradenské služby a připravuje se na realizaci projektu zaměřeného na lepší zaměstnatelnost Barmánců přesídlených do ČR, který bude financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Informace pro novináře:

Barmské centrum Praha, o.p.s.
Dělnická 54
170 00 Praha 7 – Holešovice
tel.: 266 710 045

 

pr11_001_vyroci_organizace_cz.pdf