• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In Tiskové zprávy

Barmská komunita v ČR přivítá Aun Schan Su Ťij

Praha, 13. září 2013. Česká nezisková organizace Barmské centrum Praha při příležitosti návštěvy barmské opoziční politiky Su Ťij předává pozdrav barmské komunity a vyjadřuje naděje, že do demokratizace v Barmě budou postupně zapojení všichni občané.

Barmská komunita v ČR vítá, že vůdkyně barmské opozice a nositelky nobelové ceny míry, paní Aun Schan Su Ťij (angl. Aung San Suu Kyi), se chystá navštívit Českou republiku, kde se zúčastní konference Fórum 2000. Zároveň by chtěla vyjádřit politování, že její dlouhodobý podporovatel, bývalý prezident Václav Havel, se této příležitosti již bohužel nedožil. Bylo to právě díky úsilí pana prezidenta Havla, že paní Su Ťij v roce 1991 dostala Nobelovou cenu.

Možnost cestování do zahraničí a zaručený návrat do vlastní země má Su Ťij až po politických reformách, které barmská junta zahájila v roce 2010, a které byly spojeny i s jejím propuštěním z domácího vězení. Nyní vládne v Barmě formálně civilní vláda s velkou účastí zástupců armády v klíčových pozicích. Přestože se země obzvlášť ve větších městech otevírá světu a láká turisty i investory, demokratické a ekonomické reformy zatím nemají dopad na všechny společenské vrstvy, zejména v oblastech etnických menšin.

Barmské centrum Praha považuje tuto dobu přechodu země ke skutečné demokracii za klíčovou. Právě Česká republika může nyní k úspěšné transformaci země přispět předáním svých zkušeností. Barmské centrum Praha, které spojuje evropské a barmské síly, klade velký důraz na takový směr vývoje, který bude zapojovat do procesů politického rozhodování barmské občany na všech úrovních, včetně několika miliónů lidí v exilu, a který povede ke společnosti, která se vyznačuje vzájemným respektem všech etnických skupin a vyznání. Nezbytné bude rovněž ukončení ozbrojených konfliktů v Barmě a zajištění právní jistoty všem lidem dlouhodobě v Barmě žijícím.

Barmská komunita v ČR počítá kolem 150 osob, které většinou přišli jako studenti nebo uprchlíci a našli tady azyl nebo svůj druhý domov. Od roku 2005 pořádala barmská komunita v ČR pravidelnou symbolickou akci, konanou v den narozenin paní Su Ťij, při které upozorňovala na její nespravedlivé uvěznění. Je velkou satisfakcí pro celou barmskou komunitu v ČR, že paní Su Ťij, nyní jako svobodná žena, může Prahu v těchto dnech navštívit.

pr13_001-assk-v-cr-cz.pdf