• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

All posts by BCP editor

Barmské centrum Praha nabízí zaměstnavatelům časově omezenou mzdovou podporu pro přesídlené Barmánce

Praha, 13.12.2012. Barmské centrum Praha nabízí zaměstnavatelům časově omezenou mzdovou podporu pro přesídlené Barmánce. Od září 2011 realizuje BCP projekt s cílem zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost barmských azylantů. Azylanti se dostali do České republiky v rámci Přesidlovacího programu Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Ve své zemi byli pronásledování a donuceni k útěku přes

Největší setkání barmských uprchlíků

Praha, 12.12.2012. Tuto sobotu, 15.12.2012, se v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi v hotelu Sportcentrum setkají přesídlenci z Barmy se zástupci obcí, UNHCR a Ministerstva vnitra ČR. Účast přislíbilo přes 60 přesídlených osob, včetně nově příchozích uprchlíků. Jedná se o největší shromáždění lidí z Barmy na jednom místě od doby, kdy začala vláda ČR ve spolupráci s UNHCR

Česká nezisková organizace Barmské centrum Praha podporuje prostřednictvím mikrograntů projekty barmských uprchlíků v Indii

Praha, 11. června 2012. K dnešnímu dni spustilo Barmské centrum Praha Program mikrograntů pro rok 2012. V rámci programu poskytujeme malé granty barmským uprchlickým organizacím v Indii. Významná zdokonalení v činnosti organizací jsou důkazem úspěchů, kterých tato forma podpory během uplynulých dvou let dosáhla. Mikrogranty mají formu daru, jsou tedy osvobozeny od povinnosti pozdějšího splácení. Za pomoci těchto vysoce

Barmská nositelka Nobelovy ceny míru vzdává úctu Václavu Havlovi

Aktualizace v 14:45 hod.: osobní vzkaz paní Su Ťij Na podnět české nevládní organizace Barmské centrum Praha vyjádřila Aun Schan Su Ťij soustrast nad úmrtím Václava Havla: „Je to ztráta nejen pro jednoho člověka či zemi, nýbrž pro celé lidstvo. Nenacházím slov k tomu, abych pouhými několika slovy vyjádřila svůj zármutek.“ Aun Schan Su Ťij dále

Hluboký smutek nad úmrtím Václava Havla

PRAHA, 18.12.2011. Dnes s hlubokým zármutkem přijalo Barmské centrum Praha, o.p.s. zprávu o úmrtí pana Václava Havla, významné osobnosti nejen pro dějiny České republiky, ale také pro mezinárodní společenství, především pro demokratické hnutí Barmy. Barmské centrum Praha dnes obdrželo mnoho telefonátů a e-mailů od spolupracujících organizací a přátel z celého světa, které zasáhla tato smutná

Zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost azylantů z Barmy

Praha, 8.11.2011 – Zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost azylantů z Barmy pomocí komplexní a provázané asistence je cílem dvouletého projektu, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, který zahájilo Barmské centrum Praha, o.p.s. Projekt je zaměřen na skupinu 54 azylantů z Barmy, kteří byli přesídleni do ČR z Malajsie