• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In Tiskové zprávy

Největší setkání barmských uprchlíků

Praha, 12.12.2012. Tuto sobotu, 15.12.2012, se v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi v hotelu Sportcentrum setkají přesídlenci z Barmy se zástupci obcí, UNHCR a Ministerstva vnitra ČR. Účast přislíbilo přes 60 přesídlených osob, včetně nově příchozích uprchlíků. Jedná se o největší shromáždění lidí z Barmy na jednom místě od doby, kdy začala vláda ČR ve spolupráci s UNHCR realizovat přesidlovací program.

V pondělí 10. prosince 2012, na Den lidských práv, dorazila do České republiky třetí vlna barmských uprchlíků v počtu 25 osob, které dohromady tvoří 7 rodin. Ihned po příletu požádali barmští uprchlíci o mezinárodní ochranu formou azylu v České republice a byli přepraveni do azylového integračního střediska, kde jsou pro ně připraveny několikaměsíční integrační programy, které je připraví na budoucí život v České republice.

Spolu s první a druhou skupinou, ve kterých bylo v letech 2008 až 2011 přesídleno 83 osob, tak tvoří barmští uprchlíci v ČR již komunitu o počtu více než 100 lidí. Lidé z prvních dvou přesídlených skupin již žijí samostatně v integračních bytech, tato třetí skupina je teprve na samém začátku komplikovaného integračního procesu.

Setkání uprchlíků ze všech těchto přesidlovacích vln má umožnit akce v hotelu Sportcentrum v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, kterou v sobotu 15.12. 2012 ve spolupráci s místním městským úřadem pořádá Barmské centrum Praha. Akce umožní nejen vzájemné poznání. Na programu je další série školení z oblasti pracovní motivace, která se realizuje v rámci projektu „K lepší pracovní integraci azylantů z Barmy“, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Součástí sobotního programu bude od 14:30 také řízená diskuze zástupců obcí, kde žijí uprchlíci v integračních bytech, se zástupci UNHCR a MV ČR, s cílem vyhodnotit dosavadní zkušenosti s integrací přesídlenců z Barmy s doporučeními pro vhodnější podmínky integrace uprchlíků z  třetí vlny přesídlení.

Burma Center Prague, o.p.s. (dále jen BCP) je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace Barmánců.

Jednou z aktivit BCP je asistence barmským azylantům, kteří byli v rámci Přesídlovacího programu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a na základě rozhodnutí vlády ČR přesídleni do České republiky. Ministerstvo vnitra, odbor Azylové a migrační politiky, realizuje přesídlování v souladu s Koncepcí národního přesídlovacího programu. Cílem asistence poskytované BCP je zabezpečení komplexní integrace barmských azylantů do české společnosti, což je schopnost vést samostatný život bez asistence státu.

OPLZZ_loga-600px

 

pr12_003-brandys-cz.pdf

Tags Clouds