• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In Tiskové zprávy

Barmské centrum Praha nabízí zaměstnavatelům časově omezenou mzdovou podporu pro přesídlené Barmánce

Praha, 13.12.2012. Barmské centrum Praha nabízí zaměstnavatelům časově omezenou mzdovou podporu pro přesídlené Barmánce.

Od září 2011 realizuje BCP projekt s cílem zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost barmských azylantů. Azylanti se dostali do České republiky v rámci Přesidlovacího programu Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Ve své zemi byli pronásledování a donuceni k útěku přes hranice do Malajsie a Thajska. Od roku 2008 už vláda ČR přesídlila ve dvou vlnách 17 takto postižených barmských rodin v celkovém počtu 83 osob. Dalších 7 rodin v počtu 25 osob přivezla vláda do ČR toto pondělí, 10.12.2012, na Den lidských práv.

Z hlediska integrace do české společnosti mají barmští přesídlenci největší problémy se získáním vhodného zaměstnání. Uprchlíci pocházejí z chudých a nerozvinutých oblastí a ani pozdější život uprchlíka neumožňoval individuální rozvoj a vzdělávání. I přes pokračující jazykové kurzy češtiny nehovoří bezchybně česky a vzájemné porozumění vyžaduje oboustrannou trpělivost. Svého handicapu jsou si vědomi, snaží se vzdělávat, rekvalifikovat, zlepšovat ve znalostech češtiny. Jen některým se přes své úsilí daří uspět na otevřeném trhu práce a často vykonávají jen dočasnou nebo příležitostnou práci.

Barmské centrum Praha se snaží zlepšit podmínky pro pracovní integraci těchto lidí díky projektu financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt umožní až pro 7 osob zajistit krytí mzdových výdajů po dobu půl roku. V případě zájmu o zaměstnance z Barmy se potenciální zaměstnavatelé mohou obracet na Barmské centrum Praha, které pomůže identifikovat a najít vhodného pracovníka.

 

letak-hledate-zamestnance-ktery-vas-nic-nestoji-web.pdf
pr12_004-mzdova-podpora-cz.pdf

 

Tags Clouds