• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Tag Archives: lidská práva

Prezentace projektu „Budování právního státu v Barmě“

Organizace Barmské centrum Praha (BCP) a CEELI Institute představí 20.11.2013 výstupy společného projektu, který využívá české transformační zkušenosti pro budování kapacit právníků v Barmě.

Od všeobecných voleb a propuštění opoziční vůdkyně Aun Schan Su Ťij vroce 2010, Barma/Myanmar započala četné reformy na politické a ekonomické úrovni. Jednou z hlavních překážek skutečného rozvoje demokracie je nedostatek kapacit. To platí nejen v souvislosti s profesními dovednostmi, ale také se zkušenostmi s demokracií, právními jistotami a lidskými právy. I opoziční síly převážně vykazují chování, které bylo formováno desetiletími života v rámci autoritářského režimu v tradici post-koloniální společnosti. Demokratická opozice v Barmě v čele s nositelkou Nobelovy ceny paní Aun Schan Su Ťij též potvrdila, že procedurální aspekty právního státu mají primární význam pro země v procesu transformace, jako je Barma; zvláště jde o aspekty jako způsob práce výkonných orgánů nebo právní praxe v činnosti soudů.

Barmské centrum Praha a CEELI Institute považují současnou dobu přechodu země ke skutečné demokracii za klíčovou. Právě Česká republika může nyní k úspěšné transformaci v Barmě přispět předáním svých zkušeností.

 

pr13_002-legal-cz.pdf

Nezávislý zpravodaj OSN vyzývá k ustavení Komise pro vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Barmě

Praha, 12.3.2010. Barmské centrum Praha, o.p.s., spolu s ostatními organizacemi prosazujícími demokracii a ochranu lidských práv v Barmě uvítalo výzvu zvláštního zpravodaje Rady lidských práv OSN Tomase Ojea Quintana, aby instituce OSN začaly neprodleně vyšetřovat válečné zločiny a zločiny proti lidskosti páchané na obyvatelích Barmy.

Je to průlomové doporučení po 20 letech působení OSN v Barmě a bylo přednesené zpravodajem OSN Tomasem Ojea Quintanou na pravidelném 13. zasedání Rady lidských práv OSN v Ženevě, které probíhá právě v těchto dnech (1. – 26. března 2010).

Doporučení je součástí 30stránkové zprávy pro Radu lidských práv OSN, která zmiňuje 2200 politických vězňů, kruté podmínky ve vězeních, nespravedlivé soudní procesy, porušování práv na shromažďování, sdružování a projev, závažné chyby v ústavě, násilnosti páchané na civilistech v konfliktních oblastech, najímání dětských žoldáků, diskriminaci etnických menšin, nedostatečnou péči o zdraví a vzdělávání obyvatel, ignorance hladomoru v Čjinském státě, nevšímavost k šíření HIV/AIDS mezi populací a další. Zvláštní zpravodaj zprávu uzavírá tím, že „s ohledem na hrubé, systematické a mnohaleté porušování lidských práv v Myanmaru a absenci trestné zodpovědnosti, lze konstatovat, že porušování lidských práv je výsledkem státní politiky, která zahrnuje úřady státní správy, armádu i soudní moc, a to na všech úrovních“. Podle Quintany mnohé ze zmiňovaných činů spadají do kategorie zločinů proti lidskosti nebo válečných zločinů podle definice mezinárodního trestního práva.

Celou zprávu si je možné přečíst zde:

Barmské centrum Praha doufá, že Rada bezpečnosti OSN a další instituce začnou konat adekvátní opatření a Komise pro vyšetřování zločinů v Barmě bude ustavena bez dalšího prodlení. „Jsme rádi“, říká Sabe Soe, ředitelka Barmského Centra Praha, „že po mnoha letech, kdy aktivisté poukazovali na brutální poměry v Barmě a systematické porušování základních lidských práv vojenskou juntou, konečně odpovídá doporučení Radě lidských práv OSN skutečným potřebám Barmánců a stavu v zemi. Vyzýváme zodpovědné české instituce, aby vznik Komise pro Vyšetřování zločinů proti lidskosti a válečných zločinů v Barmě podpořily všemi dostupnými prostředky.

Barmské Centrum Praha, o.p.s., bylo založeno v roce 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Jeho posláním je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.

pr10_003_war_crimes_cz.pdf

Reakce na odsouzení demokratických aktivistů v Barmě

Obecně prospěšná společnost Barmské centrum Praha (dále jen BCP) protestuje proti včerejšímu a dnešnímu odsouzení barmských aktivistů za demokracii v Barmě a vyzývá demokratické vlády a významné osobnosti, aby jednoznačně odsoudili tento krok barmského režimu.

 

pr08_009_odsouzeni_aktivistu_cz.pdf

Rok po loňské „Šafránové revoluci“: Situace se zhoršila

Víkend kolem 26. a 27. září přináší první výročí loňské „Šafránové revoluce“ v Barmě, která byla krvavě potlačena barmským režimem. Exilové organizace podporující změny k demokracii, jako Barmské centrum Praha (Burma Center Prague, o.p.s.), s lítostí konstatují, že se situace v Barmě od té doby ještě zhoršila.

pr08_007_vyroci_safranove_revoluce.pdf

Akce „Sportem za lidská práva v Barmě“

Nezisková organizace Barmské centrum Praha (Burma Center Prague, o.p.s.) uspořádá v sobotu, 16. srpna 2008 od 15:00 hodin v pražském parku Stromovka před bývalou Šlechtovou restaurací veřejnou akci na podporu lidských práv v Barmě. V době, kdy probíhají olympijské hry v Pekingu bez ohledu na porušování lidských práv, mohou si navštěvníci vyzkoušet tradiční barmskou hru Činloun (anglicky „Chinlone“) a také psání barmského písma.

 

pr08_006_chinlonecz.pdf