• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In Tiskové zprávy

Prezentace projektu „Budování právního státu v Barmě“

Organizace Barmské centrum Praha (BCP) a CEELI Institute představí 20.11.2013 výstupy společného projektu, který využívá české transformační zkušenosti pro budování kapacit právníků v Barmě.

Od všeobecných voleb a propuštění opoziční vůdkyně Aun Schan Su Ťij vroce 2010, Barma/Myanmar započala četné reformy na politické a ekonomické úrovni. Jednou z hlavních překážek skutečného rozvoje demokracie je nedostatek kapacit. To platí nejen v souvislosti s profesními dovednostmi, ale také se zkušenostmi s demokracií, právními jistotami a lidskými právy. I opoziční síly převážně vykazují chování, které bylo formováno desetiletími života v rámci autoritářského režimu v tradici post-koloniální společnosti. Demokratická opozice v Barmě v čele s nositelkou Nobelovy ceny paní Aun Schan Su Ťij též potvrdila, že procedurální aspekty právního státu mají primární význam pro země v procesu transformace, jako je Barma; zvláště jde o aspekty jako způsob práce výkonných orgánů nebo právní praxe v činnosti soudů.

Barmské centrum Praha a CEELI Institute považují současnou dobu přechodu země ke skutečné demokracii za klíčovou. Právě Česká republika může nyní k úspěšné transformaci v Barmě přispět předáním svých zkušeností.

 

pr13_002-legal-cz.pdf