• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In Tiskové zprávy

Nezávislý zpravodaj OSN vyzývá k ustavení Komise pro vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Barmě

Praha, 12.3.2010. Barmské centrum Praha, o.p.s., spolu s ostatními organizacemi prosazujícími demokracii a ochranu lidských práv v Barmě uvítalo výzvu zvláštního zpravodaje Rady lidských práv OSN Tomase Ojea Quintana, aby instituce OSN začaly neprodleně vyšetřovat válečné zločiny a zločiny proti lidskosti páchané na obyvatelích Barmy.

Je to průlomové doporučení po 20 letech působení OSN v Barmě a bylo přednesené zpravodajem OSN Tomasem Ojea Quintanou na pravidelném 13. zasedání Rady lidských práv OSN v Ženevě, které probíhá právě v těchto dnech (1. – 26. března 2010).

Doporučení je součástí 30stránkové zprávy pro Radu lidských práv OSN, která zmiňuje 2200 politických vězňů, kruté podmínky ve vězeních, nespravedlivé soudní procesy, porušování práv na shromažďování, sdružování a projev, závažné chyby v ústavě, násilnosti páchané na civilistech v konfliktních oblastech, najímání dětských žoldáků, diskriminaci etnických menšin, nedostatečnou péči o zdraví a vzdělávání obyvatel, ignorance hladomoru v Čjinském státě, nevšímavost k šíření HIV/AIDS mezi populací a další. Zvláštní zpravodaj zprávu uzavírá tím, že „s ohledem na hrubé, systematické a mnohaleté porušování lidských práv v Myanmaru a absenci trestné zodpovědnosti, lze konstatovat, že porušování lidských práv je výsledkem státní politiky, která zahrnuje úřady státní správy, armádu i soudní moc, a to na všech úrovních“. Podle Quintany mnohé ze zmiňovaných činů spadají do kategorie zločinů proti lidskosti nebo válečných zločinů podle definice mezinárodního trestního práva.

Celou zprávu si je možné přečíst zde:

Barmské centrum Praha doufá, že Rada bezpečnosti OSN a další instituce začnou konat adekvátní opatření a Komise pro vyšetřování zločinů v Barmě bude ustavena bez dalšího prodlení. „Jsme rádi“, říká Sabe Soe, ředitelka Barmského Centra Praha, „že po mnoha letech, kdy aktivisté poukazovali na brutální poměry v Barmě a systematické porušování základních lidských práv vojenskou juntou, konečně odpovídá doporučení Radě lidských práv OSN skutečným potřebám Barmánců a stavu v zemi. Vyzýváme zodpovědné české instituce, aby vznik Komise pro Vyšetřování zločinů proti lidskosti a válečných zločinů v Barmě podpořily všemi dostupnými prostředky.

Barmské Centrum Praha, o.p.s., bylo založeno v roce 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Jeho posláním je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.

pr10_003_war_crimes_cz.pdf

Tags Clouds