• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Prezentace projektu „Budování právního státu v Barmě“

Organizace Barmské centrum Praha (BCP) a CEELI Institute představí 20.11.2013 výstupy společného projektu, který využívá české transformační zkušenosti pro budování kapacit právníků v Barmě.

Od všeobecných voleb a propuštění opoziční vůdkyně Aun Schan Su Ťij vroce 2010, Barma/Myanmar započala četné reformy na politické a ekonomické úrovni. Jednou z hlavních překážek skutečného rozvoje demokracie je nedostatek kapacit. To platí nejen v souvislosti s profesními dovednostmi, ale také se zkušenostmi s demokracií, právními jistotami a lidskými právy. I opoziční síly převážně vykazují chování, které bylo formováno desetiletími života v rámci autoritářského režimu v tradici post-koloniální společnosti. Demokratická opozice v Barmě v čele s nositelkou Nobelovy ceny paní Aun Schan Su Ťij též potvrdila, že procedurální aspekty právního státu mají primární význam pro země v procesu transformace, jako je Barma; zvláště jde o aspekty jako způsob práce výkonných orgánů nebo právní praxe v činnosti soudů.

Barmské centrum Praha a CEELI Institute považují současnou dobu přechodu země ke skutečné demokracii za klíčovou. Právě Česká republika může nyní k úspěšné transformaci v Barmě přispět předáním svých zkušeností.

 

pr13_002-legal-cz.pdf

Barmská komunita v ČR přivítá Aun Schan Su Ťij

Praha, 13. září 2013. Česká nezisková organizace Barmské centrum Praha při příležitosti návštěvy barmské opoziční politiky Su Ťij předává pozdrav barmské komunity a vyjadřuje naděje, že do demokratizace v Barmě budou postupně zapojení všichni občané.

Barmská komunita v ČR vítá, že vůdkyně barmské opozice a nositelky nobelové ceny míry, paní Aun Schan Su Ťij (angl. Aung San Suu Kyi), se chystá navštívit Českou republiku, kde se zúčastní konference Fórum 2000. Zároveň by chtěla vyjádřit politování, že její dlouhodobý podporovatel, bývalý prezident Václav Havel, se této příležitosti již bohužel nedožil. Bylo to právě díky úsilí pana prezidenta Havla, že paní Su Ťij v roce 1991 dostala Nobelovou cenu.

Možnost cestování do zahraničí a zaručený návrat do vlastní země má Su Ťij až po politických reformách, které barmská junta zahájila v roce 2010, a které byly spojeny i s jejím propuštěním z domácího vězení. Nyní vládne v Barmě formálně civilní vláda s velkou účastí zástupců armády v klíčových pozicích. Přestože se země obzvlášť ve větších městech otevírá světu a láká turisty i investory, demokratické a ekonomické reformy zatím nemají dopad na všechny společenské vrstvy, zejména v oblastech etnických menšin.

Barmské centrum Praha považuje tuto dobu přechodu země ke skutečné demokracii za klíčovou. Právě Česká republika může nyní k úspěšné transformaci země přispět předáním svých zkušeností. Barmské centrum Praha, které spojuje evropské a barmské síly, klade velký důraz na takový směr vývoje, který bude zapojovat do procesů politického rozhodování barmské občany na všech úrovních, včetně několika miliónů lidí v exilu, a který povede ke společnosti, která se vyznačuje vzájemným respektem všech etnických skupin a vyznání. Nezbytné bude rovněž ukončení ozbrojených konfliktů v Barmě a zajištění právní jistoty všem lidem dlouhodobě v Barmě žijícím.

Barmská komunita v ČR počítá kolem 150 osob, které většinou přišli jako studenti nebo uprchlíci a našli tady azyl nebo svůj druhý domov. Od roku 2005 pořádala barmská komunita v ČR pravidelnou symbolickou akci, konanou v den narozenin paní Su Ťij, při které upozorňovala na její nespravedlivé uvěznění. Je velkou satisfakcí pro celou barmskou komunitu v ČR, že paní Su Ťij, nyní jako svobodná žena, může Prahu v těchto dnech navštívit.

pr13_001-assk-v-cr-cz.pdf

Barmské centrum Praha nabízí zaměstnavatelům časově omezenou mzdovou podporu pro přesídlené Barmánce

Praha, 13.12.2012. Barmské centrum Praha nabízí zaměstnavatelům časově omezenou mzdovou podporu pro přesídlené Barmánce.

Od září 2011 realizuje BCP projekt s cílem zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost barmských azylantů. Azylanti se dostali do České republiky v rámci Přesidlovacího programu Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Ve své zemi byli pronásledování a donuceni k útěku přes hranice do Malajsie a Thajska. Od roku 2008 už vláda ČR přesídlila ve dvou vlnách 17 takto postižených barmských rodin v celkovém počtu 83 osob. Dalších 7 rodin v počtu 25 osob přivezla vláda do ČR toto pondělí, 10.12.2012, na Den lidských práv.

Z hlediska integrace do české společnosti mají barmští přesídlenci největší problémy se získáním vhodného zaměstnání. Uprchlíci pocházejí z chudých a nerozvinutých oblastí a ani pozdější život uprchlíka neumožňoval individuální rozvoj a vzdělávání. I přes pokračující jazykové kurzy češtiny nehovoří bezchybně česky a vzájemné porozumění vyžaduje oboustrannou trpělivost. Svého handicapu jsou si vědomi, snaží se vzdělávat, rekvalifikovat, zlepšovat ve znalostech češtiny. Jen některým se přes své úsilí daří uspět na otevřeném trhu práce a často vykonávají jen dočasnou nebo příležitostnou práci.

Barmské centrum Praha se snaží zlepšit podmínky pro pracovní integraci těchto lidí díky projektu financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt umožní až pro 7 osob zajistit krytí mzdových výdajů po dobu půl roku. V případě zájmu o zaměstnance z Barmy se potenciální zaměstnavatelé mohou obracet na Barmské centrum Praha, které pomůže identifikovat a najít vhodného pracovníka.

 

letak-hledate-zamestnance-ktery-vas-nic-nestoji-web.pdf
pr12_004-mzdova-podpora-cz.pdf

 

Největší setkání barmských uprchlíků

Praha, 12.12.2012. Tuto sobotu, 15.12.2012, se v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi v hotelu Sportcentrum setkají přesídlenci z Barmy se zástupci obcí, UNHCR a Ministerstva vnitra ČR. Účast přislíbilo přes 60 přesídlených osob, včetně nově příchozích uprchlíků. Jedná se o největší shromáždění lidí z Barmy na jednom místě od doby, kdy začala vláda ČR ve spolupráci s UNHCR realizovat přesidlovací program.

V pondělí 10. prosince 2012, na Den lidských práv, dorazila do České republiky třetí vlna barmských uprchlíků v počtu 25 osob, které dohromady tvoří 7 rodin. Ihned po příletu požádali barmští uprchlíci o mezinárodní ochranu formou azylu v České republice a byli přepraveni do azylového integračního střediska, kde jsou pro ně připraveny několikaměsíční integrační programy, které je připraví na budoucí život v České republice.

Spolu s první a druhou skupinou, ve kterých bylo v letech 2008 až 2011 přesídleno 83 osob, tak tvoří barmští uprchlíci v ČR již komunitu o počtu více než 100 lidí. Lidé z prvních dvou přesídlených skupin již žijí samostatně v integračních bytech, tato třetí skupina je teprve na samém začátku komplikovaného integračního procesu.

Setkání uprchlíků ze všech těchto přesidlovacích vln má umožnit akce v hotelu Sportcentrum v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, kterou v sobotu 15.12. 2012 ve spolupráci s místním městským úřadem pořádá Barmské centrum Praha. Akce umožní nejen vzájemné poznání. Na programu je další série školení z oblasti pracovní motivace, která se realizuje v rámci projektu „K lepší pracovní integraci azylantů z Barmy“, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Součástí sobotního programu bude od 14:30 také řízená diskuze zástupců obcí, kde žijí uprchlíci v integračních bytech, se zástupci UNHCR a MV ČR, s cílem vyhodnotit dosavadní zkušenosti s integrací přesídlenců z Barmy s doporučeními pro vhodnější podmínky integrace uprchlíků z  třetí vlny přesídlení.

Burma Center Prague, o.p.s. (dále jen BCP) je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace Barmánců.

Jednou z aktivit BCP je asistence barmským azylantům, kteří byli v rámci Přesídlovacího programu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a na základě rozhodnutí vlády ČR přesídleni do České republiky. Ministerstvo vnitra, odbor Azylové a migrační politiky, realizuje přesídlování v souladu s Koncepcí národního přesídlovacího programu. Cílem asistence poskytované BCP je zabezpečení komplexní integrace barmských azylantů do české společnosti, což je schopnost vést samostatný život bez asistence státu.

OPLZZ_loga-600px

 

pr12_003-brandys-cz.pdf

Česká nezisková organizace Barmské centrum Praha podporuje prostřednictvím mikrograntů projekty barmských uprchlíků v Indii

Praha, 11. června 2012. K dnešnímu dni spustilo Barmské centrum Praha Program mikrograntů pro rok 2012. V rámci programu poskytujeme malé granty barmským uprchlickým organizacím v Indii. Významná zdokonalení v činnosti organizací jsou důkazem úspěchů, kterých tato forma podpory během uplynulých dvou let dosáhla. Mikrogranty mají formu daru, jsou tedy osvobozeny od povinnosti pozdějšího splácení. Za pomoci těchto vysoce účinných grantů dosahují lokální charitativní organizace hmatatelných výsledků právě tam, kde je to nejvíce potřeba.

Jako letošní příjemce mikrograntů jsme vybrali 17 projektů v oblastech zdraví, vzdělání a podpory komunity. Mikrogranty jsou poskytovány v rámci BCP projektu Indická základna pro transformaci Barmy. Projekt financuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Jeho cílem je podpora barmských uprchlíků a rozvoj jejich schopností, které by následně přispěly k demokratizaci Barmy.

Reena Sattar, projektová manažerka Barmského centra Praha, uvedla: “Je skvělé zahajovat již třetí kapitolu Programu mikrograntů a jsme nadšeni z toho, jak mnoho vynikajících projektů můžeme v následujícím období podpořit. Příjemně nás překvapila vysoká motivace příjemců grantů, se kterými jsme se osobně setkali během naší služební cesty do Indie. Povinná školení, která jsme pro ně připravili v Novém Dillí a v Aizawl, nás ujistila, že disponují dovednostmi potřebnými pro dovedení projektů do zdárného konce.“

Projekty v roce 2012 poběží od června do října. BCP nyní hledá konkrétní dárce, kteří by přispěli a pomohli tak pokrýt náklady na projekty. Minimální výše příspěvku činí 500 Kč, tedy 20 EUR nebo 25 dolarů. Lidé, kteří se rozhodnou přispět, si na webové adrese www.mikrogranty.cz vyberou jeden z mnoha projektů pro rok 2012

“Nabízíme jeden z nejlépe fungujících způsobů podpory s trvalým pozitivním vlivem na barmskou komunitu, jejíž členové museli opustit své domovy,“ dodává Reena Sattar. „Na co jsme zvláště hrdí, je transparentní kontrola zacházení s granty a fakt, že 100% těchto grantů bude opravdu využito na chod a aktivity lokálních barmských organizací.“

 

pr12_001-microgrant-launch-cz.pdf

Barmská nositelka Nobelovy ceny míru vzdává úctu Václavu Havlovi

Aktualizace v 14:45 hod.: osobní vzkaz paní Su Ťij

Na podnět české nevládní organizace Barmské centrum Praha vyjádřila Aun Schan Su Ťij soustrast nad úmrtím Václava Havla: „Je to ztráta nejen pro jednoho člověka či zemi, nýbrž pro celé lidstvo. Nenacházím slov k tomu, abych pouhými několika slovy vyjádřila svůj zármutek.“ Aun Schan Su Ťij dále uvedla, že napíše článek věnovaný památce Václava Havla, který příští měsíc vyjde v japonském deníku The Mainichi Daily News. Vyjádření tlumočil její asistent Htin Ťjo v Barmě.


 

Praha, 23. prosince 2011. U příležitosti dnešního státního pohřbu bývalého prezidenta České republiky Václava Havla vyjadřují představitelé barmského lidu svůj hluboký zármutek a zároveň vděčnost za jeho dlouholetou podporu. Vůdkyně demokratické opozice a držitelka Nobelovy ceny míru paní Aun Schan Su Ťij vzdává čest zesnulému exprezidentovi a posílá mu kytici růží.

„Pan Havel byl dlouhodobým podporovatelem Su Ťij a prodemokratického hnutí v Barmě. Svým vlivem pomáhal otázku lidských práv v Barmě vnášet do většího povědomí Evropy i celého světa“, říká Sabe Soe, ředitelka Barmského centra Praha, která společně s dalšími prodemokratickými aktivisty a bývalými politickými vězni přináší soustrast barmského lidu a paní Aun Schan Su Ťij nad úmrtím velkého podporovatele barmského hnutí za svobodu.

V pondělí 19. prosince, po návratu ze schůze Národní Ligy pro Demokracii v Rangúnu, vyslovila Aun Schan Su Ťij svou hlubokou lítost nad smrtí Václava Havla. V úterý pak s jejím pověřením zástupci Barmského centra Praha, společně s barmskými aktivisty a bývalým českým velvyslancem v Bangkoku Jiřím Šitlerem, přišli do Pražské křižovatky poklonit se památce zesnulého exprezidenta.

Tin Tin Njo, generální tajemnice Barmské ženské ligy, položila před katafalk s vystavenou rakví kytici růží, na jejíž černé stužce byl nápis: „Pravému příteli – Aun Schan Su Ťij“. Aun Mjo Min, ředitel Institutu lidskoprávního vzdělávání v Barmě, a Sabe Soe položili květinový koš s nápisem: „Děkujeme Vám – lidé Barmy“. Pan Šitler a tajemník Asociace na podporu barmských politických vězňů Bo Ťij stáli u rakve čestnou stráž.

Su Ťij vždy považovala Václava Havla za svého blízkého přítele a podporovatele, ačkoliv nikdy neměla možnost se s ním osobně setkat. Havel nominoval Su Ťij v roce 1991 na Nobelovu cenu míru. K příležitosti jejích 60. narozenin, které nedobrovolně trávila v domácím vězení, napsal do Washington Post článek s názvem „A Rose for the Unfree“ (Růže pro nesvobodnou). V tomto článku vyjádřil své přání osobně předat Su Ťij hned po jejím osvobození kytici růží. Nakonec to byla Aun Schan Su Ťij, která předala, i když ne osobně, zmíněné růže panu Havlovi na jeho poslední cestě za svobodou.

O Barmském Centru Praha:

Barmské Centrum Praha, o.p.s. (Burma Center Prague), bylo založeno v roce 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Základatelé pochází z Barmy a Německa a byli aktivní ve stejné oblasti už v minulosti. Posláním organizace je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.

pr11_005-havel-and-assk-cz.pdf

 

Barmské centrum Praha nabízí médiím k bezplatnému stažení a použití pro reportáže o tématu fotografie a video vztahující se k výše uvedené údalosti na: http://dl.dropbox.com/u/2146694/photos-press-release-23.12.2011.zip a na: http://dl.dropbox.com/u/2146694/Havel-copyright-Burma-Center-Prague-2011.mov

Prosíme o uvedení zdroje těchto fotografií a videa: „Barmské centrum Praha“.