• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Tag Archives: Rohingya

Prohlášení k  situaci v  Arakanském (Rakchainském) státě

Barmské centrum Praha, o.p.s., dlouhodobě s velkými obavami sleduje situaci v Arakanském (Rakchainském) státě v Barmě (Myanmar). Jako organizace, která usiluje o zlepšení stability a nastolení právního státu v zemi a podporuje univerzální respektování lidských práv všech jejích obyvatel, chceme prohlásit následující:

  • Cítíme hluboké znepokojení nad současnou situací a vyjadřujeme politování nad násilím páchaným proti obyvatelstvu, násilím mezi obyvateli i násilím proti bezpečnostním složkám.

  • Vítáme úsilí civilní vlády k nastolení míru a vítáme odsouzení násilností barmskými muslimskými organizacemi. Chápeme složitou roli barmských demokratických sil v zemi, která je de facto stále kontrolována armádou, a naléháme na ně, aby využily všech možností k zajištění míru, bezpečí a důstojného života všech obyvatel v zemi.

  • Vyzýváme komunitu Rohingyů, buddhistické arakanské obyvatele, barmskou vládu a barmskou armádu, aby společně zahájili mírový a smysluplný dialog za účasti mezinárodních pozorovatelů.

  • Vyzýváme barmský stát, aby umožnil vstup mezinárodních pozorovatelů do postižených regionů, zajistil jejich ochranu a podpořil je v jejich práci. Také bychom uvítali, aby do postižených oblastí byli vpuštěni zahraniční novináři, a aby jim a jejich informačním zdrojům byla zajištěna patřičná ochrana.

  • Naléháme na veřejnost, aby se zdržela šíření nenávistných projevů a fám na sociálních sítích a aby rozlišovala mezi pachateli a oběťmi různých incidentů, ke kterým dochází. Zejména vyzýváme zpravodajské média, aby poskytovala vyvážené zprávy a nehonila se za senzacemi.

  • V Barmě je stále mnoho dalších konfliktů, které je nutné vyřešit mírovou cestou. Doufáme, že se situace brzy stabilizuje a demokratizace politického uspořádání v zemi bude moci pokračovat.

PDF