• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Tag Archives: kulturní akce

Osud barmských uprchlíků tématem na festivalu Jeden Svět

TISKOVÁ ZPRÁVA

Osud barmských uprchlíků tématem na festivalu JEDEN SVĚT

Praha, 8. 3. 2010. Více než 3 miliony Barmánců byly nuceny opustit svůj domov, avšak jen málo z nich se dokázalo dostat do „pevnosti Evropa“. Osud těchto vyvolených, avšak ne vždy šťastných uprchlíků líčí vynikající britský dokument „Z Barmy až na Mars“. Doprovodné akce organizace Barmské centrum Prahaupozorní na palčivou aktuálnost tématu právě pro Českou republiku, která jako jedna z mála zemí v Evropě poskytuje nový domov barmským uprchlíkům v rámci programu přesidlování UNHCR.
Organizace Barmské centrum Praha, o.p.s., se letos opětovně zúčastní festivalu Jeden svět jako představitel aktivit pro Barmu a pro barmské uprchlíky v ČR. Při příležitosti zahájení festivalu v Ústí nad Labem dne 15. 3. 2010uspořádají zástupci Barmského centra ve spolupráci s místními organizátory festivalu doprovodný program k filmovému promítání, obdobné akce budou následovat v dalších městech.

 

„Je nesmírně důležité přiblížit českým divákům barmskou problematiku z pohledu uprchlíků. A pravě to dokáže film„Z Barmy až na Mars“. Musíme ale rovněž mluvit o důvodech, proč vlastně tito lidé opustili svůj domov a vydali se na cestu do neznáma,“ vysvětluje ředitelka Barmského centra Praha, paní Sabe Soe. Organizace se proto chystá prostřednictvím diskuzí a výstavy nazvané „Pomozme Barmáncům“ upozornit nejenom na komplexnost problémů barmských uprchlíků v ČR, ale také na hladomor na severozápadě Barmy, odkud pravě pocházejí uprchlíci přesídlení do ČR. Na rozdíl od jiných zemí se Česká republika rozhodla ujmout role aktivního pomocníka v procesu přesidlování, což vysoce oceňuje paní Soe. „Titul filmu Z Barmy až na Mars je ovšem ostře ironický. Barmští uprchlíci nežijí na Marsu, ale tady mezi námi.“

Barmské centrum Praha uspořádá v průběhu festivalu nejméně 10 akcí včetně debat po projekcích ve školách. V rámci zahájení i v jeho dalším průběhu mohou návštěvníci festivalu v Ústí nad Labem a Děčíně podpořit barmské uprchlíky a pomoci obětem hladomoru nákupem vystavených předmětů ručně vyrobených příslušníky čjinského a kačjinského etnika.

V říjnu 2008 a únoru 2009 bylo do České republiky v rámci vládního programu přesídleno 43 Barmánců čjinského původu. Barmské centrum Praha se snaží v rámci svého projektu „Barma vzdálená i blízká“ zlepšit vzájemné porozumění a soužití Čechů a barmských azylantů a zvýšit povědomí o Barmě, její kultuře a problémech. Organizace též v roce 2009 vyhlásila celonárodní sbírku „Pomozme Barmáncům“ na pomoc hladovějícím lidem v Barmě.

Barmské Centrum Praha, o.p.s., bylo založeno v roce 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Jeho posláním je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.
Plánované akce BCP v rámci festivalu JEDEN SVĚT 2010:

Datum a čas

Místo

Téma

10.3.2010 – 31.3.2010

Ústí nad Labem: Filosofická fakulta UJEP,
České mládeže 8

výstava „Pomozme Barmáncům“ o hladomoru v Barmě

neděle, 14.3.2010, 15:20 hod.

Praha: Světozor, velký sál

film „Z Barmy až na Mars“ a diskuze

pondělí,
15.3.2010, 19:30 hod.

Ústí nad Labem: Experimentální prostor Mumie, Velká Hradební 50

film „Z Barmy až na Mars“ a diskuze

pondělí,
15.3.2010, 17:00 hod.

Ostrava: Minikino Kavárna, Kostelní 3

film „Z Barmy až na Mars“ a diskuze

19:30 hod.

kino Art, ul. 28. října 124

film „Sirotci z Rangúnu” a diskuze

čtvrtek,
25.3.2010, 18:30 hod.

Brno: Kavárna Trojka

Dominikánská ul. 9

vernisáž výstavy „Pomozme Barmáncům“ o hladomoru v Barmě (výstava potrvá do 4.4.10)

20:00 hod.

film „Z Barmy až na Mars“ a diskuze

pátek, 9.4.2010,20 h

Děčín: Husův sbor

Teplická 59, Děčín 4

film „Z Barmy až na Mars“ a diskuze

31.3.2010 – 14.4.2010

Děčín: Modrá čajovna

Podmokelská 18, Děčín 4

výstava „Pomozme Barmáncům“ o hladomoru v Barmě

V případě zájmu je možné domluvit rozhovor s ředitelkou Barmského centra Praha, paní Sabe A. Soe.

Informace pro novináře:
Barmské centrum Praha, o.p.s.
Dělnická 54, 170 00 Praha 7 – Holešovice
tel.: 266 710 045
web: www.burma-center.org

Informací o sbírce „Pomozme Barmáncům“ najdete na stránkách www.dmsbambus.cz.

Tyto aktivity jsou finančně podpořeny z prostředků grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky prostřednictvím odboru pro kulturu, komunikaci a prezentaci a v rámci Programu transformační spolupráce ČR.
Projekt na pomoc Barmě je realizován s podporou mediálního partnera Radia Wave.

pr10_002_jeden_svet_2010_cz.pdf

Barmský večer v divadle Disk

Dne 24. 10. 2009 od 19:30 hodin Barmské centrum Praha pořádá společenskou akci Barmský večer v pražském divadle Disk v Karlově ulici. Akce se koná v rámci integračního projektu Barma vzdálená i blízká, jehož cílem je usnadnění začleňování čtyřiceti barmských přesídlenců do české populace a zvýšení informovanosti o Barmě a jejích politických i humanitárních problémech.

 

pr09_005_barmsky_vecer.pdf

Akce „Sportem za lidská práva v Barmě“

Nezisková organizace Barmské centrum Praha (Burma Center Prague, o.p.s.) uspořádá v sobotu, 16. srpna 2008 od 15:00 hodin v pražském parku Stromovka před bývalou Šlechtovou restaurací veřejnou akci na podporu lidských práv v Barmě. V době, kdy probíhají olympijské hry v Pekingu bez ohledu na porušování lidských práv, mohou si navštěvníci vyzkoušet tradiční barmskou hru Činloun (anglicky „Chinlone“) a také psání barmského písma.

 

pr08_006_chinlonecz.pdf

Výstava barmských politických karikatur v Praze

cartoon by Harn LayČeská nezisková organizace Burma Center Prague oznamuje zahájení vernisáže barmských politických karikatur v Praze, dne 2. listopadu 2007. Bude to první příležitost vidět v České republice ojedinělou ukázku „Humoru plného vzdoru“ barmského disidenta a umělce, pana Harn Lay.

 

 

pr07_010_cartoonscz.pdf

Vánoce pro Barmu

promítání dokumentárních filmů, diskuze a výstava

 

pr06_003_vanoce06cz.pdf

Barmský večer 2006

promítání filmu, který letos získal cenu Václava Havla, diskuze s barmským disidentem a fotografická výstava

pr06_002_jssk06cz.pdf