• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In Tiskové zprávy

Barmský večer v divadle Disk

Dne 24. 10. 2009 od 19:30 hodin Barmské centrum Praha pořádá společenskou akci Barmský večer v pražském divadle Disk v Karlově ulici. Akce se koná v rámci integračního projektu Barma vzdálená i blízká, jehož cílem je usnadnění začleňování čtyřiceti barmských přesídlenců do české populace a zvýšení informovanosti o Barmě a jejích politických i humanitárních problémech.

 

pr09_005_barmsky_vecer.pdf

Tags Clouds