• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Tag Archives: humanitární katastrofa

Osud barmských uprchlíků tématem na festivalu Jeden Svět

TISKOVÁ ZPRÁVA

Osud barmských uprchlíků tématem na festivalu JEDEN SVĚT

Praha, 8. 3. 2010. Více než 3 miliony Barmánců byly nuceny opustit svůj domov, avšak jen málo z nich se dokázalo dostat do „pevnosti Evropa“. Osud těchto vyvolených, avšak ne vždy šťastných uprchlíků líčí vynikající britský dokument „Z Barmy až na Mars“. Doprovodné akce organizace Barmské centrum Prahaupozorní na palčivou aktuálnost tématu právě pro Českou republiku, která jako jedna z mála zemí v Evropě poskytuje nový domov barmským uprchlíkům v rámci programu přesidlování UNHCR.
Organizace Barmské centrum Praha, o.p.s., se letos opětovně zúčastní festivalu Jeden svět jako představitel aktivit pro Barmu a pro barmské uprchlíky v ČR. Při příležitosti zahájení festivalu v Ústí nad Labem dne 15. 3. 2010uspořádají zástupci Barmského centra ve spolupráci s místními organizátory festivalu doprovodný program k filmovému promítání, obdobné akce budou následovat v dalších městech.

 

„Je nesmírně důležité přiblížit českým divákům barmskou problematiku z pohledu uprchlíků. A pravě to dokáže film„Z Barmy až na Mars“. Musíme ale rovněž mluvit o důvodech, proč vlastně tito lidé opustili svůj domov a vydali se na cestu do neznáma,“ vysvětluje ředitelka Barmského centra Praha, paní Sabe Soe. Organizace se proto chystá prostřednictvím diskuzí a výstavy nazvané „Pomozme Barmáncům“ upozornit nejenom na komplexnost problémů barmských uprchlíků v ČR, ale také na hladomor na severozápadě Barmy, odkud pravě pocházejí uprchlíci přesídlení do ČR. Na rozdíl od jiných zemí se Česká republika rozhodla ujmout role aktivního pomocníka v procesu přesidlování, což vysoce oceňuje paní Soe. „Titul filmu Z Barmy až na Mars je ovšem ostře ironický. Barmští uprchlíci nežijí na Marsu, ale tady mezi námi.“

Barmské centrum Praha uspořádá v průběhu festivalu nejméně 10 akcí včetně debat po projekcích ve školách. V rámci zahájení i v jeho dalším průběhu mohou návštěvníci festivalu v Ústí nad Labem a Děčíně podpořit barmské uprchlíky a pomoci obětem hladomoru nákupem vystavených předmětů ručně vyrobených příslušníky čjinského a kačjinského etnika.

V říjnu 2008 a únoru 2009 bylo do České republiky v rámci vládního programu přesídleno 43 Barmánců čjinského původu. Barmské centrum Praha se snaží v rámci svého projektu „Barma vzdálená i blízká“ zlepšit vzájemné porozumění a soužití Čechů a barmských azylantů a zvýšit povědomí o Barmě, její kultuře a problémech. Organizace též v roce 2009 vyhlásila celonárodní sbírku „Pomozme Barmáncům“ na pomoc hladovějícím lidem v Barmě.

Barmské Centrum Praha, o.p.s., bylo založeno v roce 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Jeho posláním je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.
Plánované akce BCP v rámci festivalu JEDEN SVĚT 2010:

Datum a čas

Místo

Téma

10.3.2010 – 31.3.2010

Ústí nad Labem: Filosofická fakulta UJEP,
České mládeže 8

výstava „Pomozme Barmáncům“ o hladomoru v Barmě

neděle, 14.3.2010, 15:20 hod.

Praha: Světozor, velký sál

film „Z Barmy až na Mars“ a diskuze

pondělí,
15.3.2010, 19:30 hod.

Ústí nad Labem: Experimentální prostor Mumie, Velká Hradební 50

film „Z Barmy až na Mars“ a diskuze

pondělí,
15.3.2010, 17:00 hod.

Ostrava: Minikino Kavárna, Kostelní 3

film „Z Barmy až na Mars“ a diskuze

19:30 hod.

kino Art, ul. 28. října 124

film „Sirotci z Rangúnu” a diskuze

čtvrtek,
25.3.2010, 18:30 hod.

Brno: Kavárna Trojka

Dominikánská ul. 9

vernisáž výstavy „Pomozme Barmáncům“ o hladomoru v Barmě (výstava potrvá do 4.4.10)

20:00 hod.

film „Z Barmy až na Mars“ a diskuze

pátek, 9.4.2010,20 h

Děčín: Husův sbor

Teplická 59, Děčín 4

film „Z Barmy až na Mars“ a diskuze

31.3.2010 – 14.4.2010

Děčín: Modrá čajovna

Podmokelská 18, Děčín 4

výstava „Pomozme Barmáncům“ o hladomoru v Barmě

V případě zájmu je možné domluvit rozhovor s ředitelkou Barmského centra Praha, paní Sabe A. Soe.

Informace pro novináře:
Barmské centrum Praha, o.p.s.
Dělnická 54, 170 00 Praha 7 – Holešovice
tel.: 266 710 045
web: www.burma-center.org

Informací o sbírce „Pomozme Barmáncům“ najdete na stránkách www.dmsbambus.cz.

Tyto aktivity jsou finančně podpořeny z prostředků grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky prostřednictvím odboru pro kulturu, komunikaci a prezentaci a v rámci Programu transformační spolupráce ČR.
Projekt na pomoc Barmě je realizován s podporou mediálního partnera Radia Wave.

pr10_002_jeden_svet_2010_cz.pdf

14 tun rýže proti hladomoru v Barmě díky veřejné sbírce v ČR

Praha, 4. 3. 2010. V rámci veřejné sbírky „POMOZME BARMÁNCŮM“ byla převedena částka 120 tis. Kč partnerské distribuční organizaci na nákup potravinové pomoci proti hladomoru v Barmě. Smrt hladem ohrožuje až 100 tis. barmských obyvatel čjinského etnika. Sbírka, kterou v loňském roce zahájila organizaceBarmské centrum Praha o.p.s., bude pokračovat ještě další 2 roky.

„První výsledek sbírky považujeme za velký úspěch a chceme tímto vyjádřit poděkování především české veřejnosti a všem, kteří velkoryse přispěli“, říká Sabe Soe, ředitelka Barmského centra Praha. „Vybrané prostředky skutečně pomáhají zachraňovat životy a zmenšují utrpení barmského lidu.“

Darované množství, zhruba 14 tun rýže, postačí odhadem k obživě tisíce lidí po dobu jednoho měsíce. Prvotní příčinou hladomoru je kvetení místního bambusu Melocanna baccifera a následné přemnožení krys, které zničí veškerou úrodu. Tento přírodní jev se opakuje jednou za 50 let. Barmské centrum Praha soustavně upozorňuje na hladomor panující na severozápadě Barmy a na související zodpovědnost barmského režimu za jeho vznik a rozšíření.

Katastrofa zasáhla také sousední regiony v Indii. Na rozdíl od indické vlády, která vzhledem k předvídatelnosti tohoto úkazu učinila potřebná opatření a svým obyvatelům nezbytnou pomoc poskytuje, však barmská vojenská vláda Čjinům žádným způsobem nepomáhá. Během minulého výskytu hladomoru v této oblasti v roce 1958 zemřelo 15.000 lidí.

Vzhledem k obtížnému terénu, nedostatečné infrastruktuře a neochotě vojenského režimu Čjinům pomoci představuje dosud pro většinu místních obyvatel jediný způsob, jak získat obživu, několikadenní pěší cesta do Indie, kde jsou svépomocnými organizacemi Čjinů budovány základny pro distribuci rýže. A právě prostředky vybrané v rámci veřejné sbírky “POMOZME BARMÁNCŮM” poslouží na nákup a distribuci této rýže přes zelenou hranici z Indie do Barmy.

Čjinové jsou příslušníky jedné z hlavních etnických menšin na území Barmy. Obývají hornatou a těžce přístupnou severozápadní část země. Zhruba 40 čjinských uprchlíků bylo českou vládou v roce 2008 přesídleno do České republiky v rámci programu UNHCR. Barmské centrum Praha poskytuje intenzivní pomoc při jejich integraci.

Barmské Centrum Praha, o.p.s., organizátor sbírky „POMOZME BARMÁNCŮM“, bylo založeno barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy v červnu 2006. Jeho posláním je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.

Fotografie:

zdroj: Chin Human Rights Organization
Způsoby podpory v rámci veřejné sbírky POMOZME BARMÁNCŮM:

  • Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS BAMBUS na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na pomoc hladovějícím půjde 27 Kč.
  • Odešlete roční dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROK BAMBUS na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude po dobu jednoho roku automaticky odečtena částka 30 Kč.
  • Přispějte jednorázově nebo zadejte u svého účtu trvalý měsíční příkaz ve prospěch transparentního sbírkového účtu č: 4547242001/5500.

Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Více informací o kampani Pomozme Barmáncům a o způsobech pomoci naleznete na www.dmsbambus.cz.
V případě zájmu je možné domluvit rozhovor s ředitelkou Barmského centra Praha, paní Sabe A. Soe.

Informace pro novináře:

Barmské centrum Praha, o.p.s.
Dělnická 54, 170 00 Praha 7 – Holešovice
tel.: 266 710 045
web: www.burma-center.org

 

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu Transformační spolupráce ČR.

Projekt na pomoc Barmě je realizován s podporou mediálního partnera Radia Wave.

 

pr10_001_hladomor_cz.pdf

Hladomor v Barmě

Na hladomor v čjinském státě na severozápadě Barmy a jeho bizarní pozadí dnes upozornila obecně prospěšná společnost Barmské centrum Praha, když v Praze za přítomnosti zástupců cílové skupiny vyhlásila novou veřejnou sbírku „POMOZME BARMÁNCŮM“. Sbírka je zaměřená na získání potravinové a zdravotnické pomoci pro etnickou skupinu Čjinů v těžko přístupných oblastech Barmy, kde 100.000 lidí trpí hladomorem a chorobami z podvýživy.

 

pr09_003_hladomor.pdf

Veřejné shromáždění na podporu barmských obětí cyklónu dne 17.5. 2008

Organizace Barmské centrum Praha, o.p.s. koná v sobotu dne 17. května 2008 od 15 do 17 hodin akci na podporu obětí cyklónu v Barmě. Veřejné shromáždění se uskuteční na Staroměstském náměstí v Praze u sochy Mistra Jana Husa. Další akce pořádaná ve spolupráci s Barmským centrem Praha se uskuteční rovněž v sobotu ve Vyškově na Moravě. Barmské centrum Praha se tak připojí k celosvětové kampani, která apeluje na vlády, aby neprodleně hledaly účinnější způsoby pomoci barmské populaci při řešení následků cyklónu Nargis. Několik mezinárodních humanitárních organizací, které již v Barmě pomáhají, potvrdilo, že se v sobotu k naší akci připojí a využijí ji k propagaci svých cílů a vybírání příspěvků.

 

pr08_003_cyklon_aid.pdf

Děsivý rozsah katastrofy po úderu cyklónu Nargis je důsledkem špatného řízení barmského státu

Organizace Burma Center Prague o.p.s. (Barmské centrum Praha) chce tímto vyjádřit svůj hluboký zármutek nad děsivými ztrátami na životech v Barmě po úderu cyklónu Nargis, který zasáhl několik oblastí v zemi, včetně největšího barmského města Rangúnu a barmského pobřeží. Barmská komunita a přívrženci Barmy v České republice soucítí s rodinami obětí.

 

pr08_002_cykloncz.pdf