• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In Tiskové zprávy

Hladomor v Barmě

Na hladomor v čjinském státě na severozápadě Barmy a jeho bizarní pozadí dnes upozornila obecně prospěšná společnost Barmské centrum Praha, když v Praze za přítomnosti zástupců cílové skupiny vyhlásila novou veřejnou sbírku „POMOZME BARMÁNCŮM“. Sbírka je zaměřená na získání potravinové a zdravotnické pomoci pro etnickou skupinu Čjinů v těžko přístupných oblastech Barmy, kde 100.000 lidí trpí hladomorem a chorobami z podvýživy.

 

pr09_003_hladomor.pdf