• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Tag Archives: uprchlíci

Největší setkání barmských uprchlíků

Praha, 12.12.2012. Tuto sobotu, 15.12.2012, se v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi v hotelu Sportcentrum setkají přesídlenci z Barmy se zástupci obcí, UNHCR a Ministerstva vnitra ČR. Účast přislíbilo přes 60 přesídlených osob, včetně nově příchozích uprchlíků. Jedná se o největší shromáždění lidí z Barmy na jednom místě od doby, kdy začala vláda ČR ve spolupráci s UNHCR realizovat přesidlovací program.

V pondělí 10. prosince 2012, na Den lidských práv, dorazila do České republiky třetí vlna barmských uprchlíků v počtu 25 osob, které dohromady tvoří 7 rodin. Ihned po příletu požádali barmští uprchlíci o mezinárodní ochranu formou azylu v České republice a byli přepraveni do azylového integračního střediska, kde jsou pro ně připraveny několikaměsíční integrační programy, které je připraví na budoucí život v České republice.

Spolu s první a druhou skupinou, ve kterých bylo v letech 2008 až 2011 přesídleno 83 osob, tak tvoří barmští uprchlíci v ČR již komunitu o počtu více než 100 lidí. Lidé z prvních dvou přesídlených skupin již žijí samostatně v integračních bytech, tato třetí skupina je teprve na samém začátku komplikovaného integračního procesu.

Setkání uprchlíků ze všech těchto přesidlovacích vln má umožnit akce v hotelu Sportcentrum v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, kterou v sobotu 15.12. 2012 ve spolupráci s místním městským úřadem pořádá Barmské centrum Praha. Akce umožní nejen vzájemné poznání. Na programu je další série školení z oblasti pracovní motivace, která se realizuje v rámci projektu „K lepší pracovní integraci azylantů z Barmy“, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Součástí sobotního programu bude od 14:30 také řízená diskuze zástupců obcí, kde žijí uprchlíci v integračních bytech, se zástupci UNHCR a MV ČR, s cílem vyhodnotit dosavadní zkušenosti s integrací přesídlenců z Barmy s doporučeními pro vhodnější podmínky integrace uprchlíků z  třetí vlny přesídlení.

Burma Center Prague, o.p.s. (dále jen BCP) je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace Barmánců.

Jednou z aktivit BCP je asistence barmským azylantům, kteří byli v rámci Přesídlovacího programu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a na základě rozhodnutí vlády ČR přesídleni do České republiky. Ministerstvo vnitra, odbor Azylové a migrační politiky, realizuje přesídlování v souladu s Koncepcí národního přesídlovacího programu. Cílem asistence poskytované BCP je zabezpečení komplexní integrace barmských azylantů do české společnosti, což je schopnost vést samostatný život bez asistence státu.

OPLZZ_loga-600px

 

pr12_003-brandys-cz.pdf

Zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost azylantů z Barmy

OPLZZ loga

Praha, 8.11.2011 – Zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost azylantů z Barmy pomocí komplexní a provázané asistence je cílem dvouletého projektu, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, který zahájilo Barmské centrum Praha, o.p.s.

Projekt je zaměřen na skupinu 54 azylantů z Barmy, kteří byli přesídleni do ČR z Malajsie a Thajska na základě Dohody vlády ČR a UNHCR o přesídlování uprchlíků. Jsou téměř bez kvalifikace a doložitelné praxe a je pro ně velmi obtížné získat zaměstnání na volném trhu práce bez specifické a dlouhodobé asistence.

Na počátku projektu bude diagnostikován pracovní potenciál barmských azylantů. Následovat budou kurzy zaměřené na orientaci v požadavcích trhu práce. Návazné rekvalifikační kurzy zajistí získání dovedností, které umožní azylantům nové pracovní uplatnění. Podnikatelské kurzy je vybaví minimem potřebných znalostí nutných k zahájení a provozování živnosti. Uprchlíkům budou k dispozici dva pracovní asistenti a sociální pracovník a zajištěna doprovodná opatření (příspěvky na stravné, cestovné, hlídání dětí a lékařské prohlídky).

„Zásadní bariérou pro úspěšnou pracovní integraci je nedostatečná znalost češtiny. U většiny Barmánců se Čech nedomluví ani alternativní jazykem, jako angličtinou nebo francouzštinou. Někteří dokonce neumí ani dostatečně barmsky, jsou povětšinou z čjinského nebo karenského etnika a mluví jen svým nářečím. Protože bez znalosti češtiny na úrovni základního porozumění nemají reálné šance na získání a udržení si dlouhodobého zaměstnání, budou v rámci projektu také probíhat individuální jazykové kurzy, kde si uprchlíci budou moci průběžně zlepšovat své konverzační znalosti češtiny“, doplňuje Sabe A. Soe, ředitelka Barmského centra Praha a současně odborný garant projektu.

Po dokončení příprav na vhodné zaměstnání je cílem projektu umístit 15 azylantů na trh práce. Z nich 7 bude podpořeno formou úhrady mzdových nákladů, 4 osoby budou umístěny na existující pracovní místa u zaměstnavatele bez mzdových příspěvků a u 4 zástupců cílové skupiny bude zajištěno sebezaměstnání (OSVČ).

Burma Center Prague, o.p.s. (dále jen BCP) je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace Barmánců.

Jednou z aktivit BCP je asistence barmským azylantům, kteří byli v rámci Přesídlovacího programu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a na základě rozhodnutí vlády ČR přesídleni do České republiky. Ministerstvo vnitra, odbor Azylové a migrační politiky, realizuje přesídlování v souladu s Koncepcí národního přesídlovacího programu. Cílem asistence poskytované BCP je zabezpečení komplexní integrace barmských azylantů do české společnosti, což je schopnost vést samostatný život bez asistence státu.

Další informace na www.burma-center.org.

Kontakt:

Radim Burkoň, projektový manažer, tel.: 773289605
Burma Center Prague, o.p.s.
Dělnická 54
170 00 Praha 7

Web: www.burma-center.org
 

pr11_002_oplzz_01.pdf

Osud barmských uprchlíků tématem na festivalu Jeden Svět

TISKOVÁ ZPRÁVA

Osud barmských uprchlíků tématem na festivalu JEDEN SVĚT

Praha, 8. 3. 2010. Více než 3 miliony Barmánců byly nuceny opustit svůj domov, avšak jen málo z nich se dokázalo dostat do „pevnosti Evropa“. Osud těchto vyvolených, avšak ne vždy šťastných uprchlíků líčí vynikající britský dokument „Z Barmy až na Mars“. Doprovodné akce organizace Barmské centrum Prahaupozorní na palčivou aktuálnost tématu právě pro Českou republiku, která jako jedna z mála zemí v Evropě poskytuje nový domov barmským uprchlíkům v rámci programu přesidlování UNHCR.
Organizace Barmské centrum Praha, o.p.s., se letos opětovně zúčastní festivalu Jeden svět jako představitel aktivit pro Barmu a pro barmské uprchlíky v ČR. Při příležitosti zahájení festivalu v Ústí nad Labem dne 15. 3. 2010uspořádají zástupci Barmského centra ve spolupráci s místními organizátory festivalu doprovodný program k filmovému promítání, obdobné akce budou následovat v dalších městech.

 

„Je nesmírně důležité přiblížit českým divákům barmskou problematiku z pohledu uprchlíků. A pravě to dokáže film„Z Barmy až na Mars“. Musíme ale rovněž mluvit o důvodech, proč vlastně tito lidé opustili svůj domov a vydali se na cestu do neznáma,“ vysvětluje ředitelka Barmského centra Praha, paní Sabe Soe. Organizace se proto chystá prostřednictvím diskuzí a výstavy nazvané „Pomozme Barmáncům“ upozornit nejenom na komplexnost problémů barmských uprchlíků v ČR, ale také na hladomor na severozápadě Barmy, odkud pravě pocházejí uprchlíci přesídlení do ČR. Na rozdíl od jiných zemí se Česká republika rozhodla ujmout role aktivního pomocníka v procesu přesidlování, což vysoce oceňuje paní Soe. „Titul filmu Z Barmy až na Mars je ovšem ostře ironický. Barmští uprchlíci nežijí na Marsu, ale tady mezi námi.“

Barmské centrum Praha uspořádá v průběhu festivalu nejméně 10 akcí včetně debat po projekcích ve školách. V rámci zahájení i v jeho dalším průběhu mohou návštěvníci festivalu v Ústí nad Labem a Děčíně podpořit barmské uprchlíky a pomoci obětem hladomoru nákupem vystavených předmětů ručně vyrobených příslušníky čjinského a kačjinského etnika.

V říjnu 2008 a únoru 2009 bylo do České republiky v rámci vládního programu přesídleno 43 Barmánců čjinského původu. Barmské centrum Praha se snaží v rámci svého projektu „Barma vzdálená i blízká“ zlepšit vzájemné porozumění a soužití Čechů a barmských azylantů a zvýšit povědomí o Barmě, její kultuře a problémech. Organizace též v roce 2009 vyhlásila celonárodní sbírku „Pomozme Barmáncům“ na pomoc hladovějícím lidem v Barmě.

Barmské Centrum Praha, o.p.s., bylo založeno v roce 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Jeho posláním je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.
Plánované akce BCP v rámci festivalu JEDEN SVĚT 2010:

Datum a čas

Místo

Téma

10.3.2010 – 31.3.2010

Ústí nad Labem: Filosofická fakulta UJEP,
České mládeže 8

výstava „Pomozme Barmáncům“ o hladomoru v Barmě

neděle, 14.3.2010, 15:20 hod.

Praha: Světozor, velký sál

film „Z Barmy až na Mars“ a diskuze

pondělí,
15.3.2010, 19:30 hod.

Ústí nad Labem: Experimentální prostor Mumie, Velká Hradební 50

film „Z Barmy až na Mars“ a diskuze

pondělí,
15.3.2010, 17:00 hod.

Ostrava: Minikino Kavárna, Kostelní 3

film „Z Barmy až na Mars“ a diskuze

19:30 hod.

kino Art, ul. 28. října 124

film „Sirotci z Rangúnu” a diskuze

čtvrtek,
25.3.2010, 18:30 hod.

Brno: Kavárna Trojka

Dominikánská ul. 9

vernisáž výstavy „Pomozme Barmáncům“ o hladomoru v Barmě (výstava potrvá do 4.4.10)

20:00 hod.

film „Z Barmy až na Mars“ a diskuze

pátek, 9.4.2010,20 h

Děčín: Husův sbor

Teplická 59, Děčín 4

film „Z Barmy až na Mars“ a diskuze

31.3.2010 – 14.4.2010

Děčín: Modrá čajovna

Podmokelská 18, Děčín 4

výstava „Pomozme Barmáncům“ o hladomoru v Barmě

V případě zájmu je možné domluvit rozhovor s ředitelkou Barmského centra Praha, paní Sabe A. Soe.

Informace pro novináře:
Barmské centrum Praha, o.p.s.
Dělnická 54, 170 00 Praha 7 – Holešovice
tel.: 266 710 045
web: www.burma-center.org

Informací o sbírce „Pomozme Barmáncům“ najdete na stránkách www.dmsbambus.cz.

Tyto aktivity jsou finančně podpořeny z prostředků grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky prostřednictvím odboru pro kulturu, komunikaci a prezentaci a v rámci Programu transformační spolupráce ČR.
Projekt na pomoc Barmě je realizován s podporou mediálního partnera Radia Wave.

pr10_002_jeden_svet_2010_cz.pdf

Zahájení projektu “Barma vzdálená i blízká”

Pomoci připravit českou společnost na hladkou integraci 40 barmských přesídlenců a zvýšit povědomí o Barmě se bude Barmské centrum Praha snažit v rámci nově spuštěného projektu „Barma vzdálená i blízká“.

 

pr09_001_zahajeni-projektu-cz.pdf

Reakce na příjezd barmských uprchlíků do České republiky

Dne 30. října 2008 dorazilo do České republiky 23 barmských uprchlíků, příslušníků etnické skupiny Čjin. Jde o první část plánované skupiny čítající celkem 40 osob v rámci programu přesídlení, který organizuje česká vláda a UNHCR.

 

pr08_008_chin_refugees_cz.pdf