• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Tag Archives: sociální práce

Přesídlené osoby z Barmy stojí před dalšími výzvami spojenými s integrací do české společnosti

V těchto dnech končí roční projekt, spolufinancovaný Obecným programem Solidarita a řízení migračních toků, kterým Barmské centrum Praha pomáhalo zlepšit situaci 7 barmských rodin, přesídlených do České republiky v roce 2013. Co Barmánce dále čeká?

 

pr14-002-zaverecna-zprava-cz.pdf

Pracovní asistence přesídleným osobám z Barmy

Od května 2013 realizuje Barmské centrum Praha, o.p.s. jednoletý projekt s názvem: „Pracovní asistence přesídleným osobám z Barmy“ s cílem zlepšit pracovní integraci barmských uprchlíků, kteří byli přesídleni do České republiky v rámci národního přesídlovacího programu v prosinci 2012.

 

pr14_001-erf-cz.pdf

Naděje pro Barmu

Barmské centrum Praha „slaví“ narozeniny barmské opoziční vůdkyně darovaním jídla pražským bezdomovcům

 

pr07_002_asskcz.pdf