• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Tag Archives: politika

Listopadové volby v Barmě odsuzuje Barmské centrum Praha jako hluboce nedemokratické

Nezisková organizace Barmské Centrum Praha, o.p.s. je zklamaná z nedemokratických opatření, zejména zákonů a kampaní, které dosud využívala vládnoucí junta v souvislosti s blížícími se volbami, jež se mají v Barmě uskutečnit dne 7. listopadu 2010. Organizace apeluje na světové vůdce, aby výsledky voleb odmítli uznat, neboť se jedná o pouhou frašku. „Tyto volby jsou jen divadlem a slouží jedinému účelu – upevnit v civilním dresu moc junty, omezit vliv demokratické opozice a eliminovat kritiku režimu a jeho mezinárodních podporovatelů“, říká Sabe A. Soe, ředitelka Barmského Centra Praha.

Nedemokratická povaha těchto voleb se projevila už s novou barmskou ústavou, která vstoupila v platnost po vysoce zpochybňovaném referendu uskutečněném těsně po řádění cyklonu Nargis v roce 2008, a jež 25% křesel v obou parlamentních komorách implicitně vyčleňuje pro armádu. V roce 2010 pak byl vyhlášen volební zákon, který opoziční vůdkyni Aun Schan Su Ťij, jejíž strana NLD (Národní liga pro demokracii) vyhrála volby už v roce 1990 ale nikdy ji nebylo juntou umožněno moc převzít, účast ve volbách zakazuje. Navíc se těchto voleb nesmí zúčastnit ani nikdo ze soudně trestaných osob, což je zákaz, který ve skutečnosti postihuje celou demokratickou opozici jako takovou. Režim ji tak cynicky trestá hned dvakrát za to, že se snaží prosazovat svá občanská práva. A dále jsou tu stovky disidentů, včetně novinářů a zvolených členů parlamentu z roku 1990, kteří byli přinuceni odejít do exilu a nyní ve své zemi nemohou odvolit z oprávněného strachu o svou bezpečnost.

Barmské centrum Praha, o.p.s. také upozorňuje na to, že strana USDP (Strana svazové solidarity a rozvoje), kterou si založili sami generálové, měla pro svou předvolební kampaň nesrovnatelné podmínky v porovnání s ostatními stranami. Protože je propojená s režimem a jeho podporovateli, byla vlastně pouze tato strana schopna za všechny volební obvody zaplatit registrační poplatek v hodnotě 500$ na jednoho kandidáta – což už je sama o sobě obrovská suma na zemi, kde učitel měsíčně vydělává v průměru 70$. USDP navíc nalákala bezpočet voličů nabídkou půjček s nízkými úroky.

V mnoha volebních obvodech 5ti etnických států Barmy, kde junta očekává nízký počet hlasů, se dokonce úřady rozhodly volby neuskutečnit vůbec. Z účasti na volbách je vyloučeno 47,25% vesnic v Karenském státě, 16,60% v Kačjinském státě a přes 10% ve státě Karenni a Šanském.

Demokratické strany také hlásily, že byly během volební kampaně různě omezovány a monitorovány prorežimními silami. Lidé, kteří se zúčastnili jejich mítinků, byli později kontaktováni a legitimováni příslušníky policie. Členové USDP údajně také ničili opoziční plakáty a vyhrožovali lidem, že pokud budou volit jinou stranu, budou muset zaplatit pokutu 1000 amerických dolarů a dostanou jeden rok vězení nebo že budou přesídleni. Všem zahraničním novinářům a pozorovatelům režim zakázal během voleb pobyt v zemi. A internetové spojení mimo Barmu je v těchto dnech velmi pomalé a tajní přispěvovatelé do různých médií se prostřednictvím internetu jen velmi obtížně spojují se svými redakcemi.

Přestože je během omezené doby nyní část barmské společnosti zapojena do politických aktivit, většinu problémů se neřeší. Jen v Karenském státě pokračuje občanská válka barmské armády proti civilnímu obyvatelstvu, kterou mezinárodní organizace označují jako etnickou čistku.

V posledním vydání žebříčku Svobody slova (Press Freedom Index), označili „Reportéři bez hranic“ Barmu jako 5. nejhorší zemi na světě z celkem 178 hodnocených zemí. V žebříčku vnímání korupce organizace Transparency International se hůře než Barma umístilo už jenom Somálsko. Svět byl nedávno zburcován důkazy a svědectvím expertů o tom, že se v rámci tajných aktivit režim pokouší vyvinout jaderné zbraně. Navzdory všem těmto hrozbám a navzdory mnoha svědectví o porušování lidských práv, zůstává mnoho zemí, zejména sousedé Barmy jako je Indie, Čína a většina národů jihovýchodní Asie, nadále podporovateli režimu a to zejména z důvodu strategických zájmů a prospěchu plynoucího z obchodních vztahů s režimem. Ale i země jako je třeba Rusko pokračují nadále v podpoře tohoto režimu.

O Barmském Centru Praha:

Barmské Centrum Praha, o.p.s. (Burma Center Prague), bylo založeno v roce 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Jeho posláním je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.

Organizace nedávno pořádalo v indickém Dillí mediální workshop o otázkách spojených s blížícími se volbami v Barmě, kterého se zúčastnili barmští aktivisté, nezávislá média a indičtí novináři. Skupina se shodla na souborech doporučení pro indickou a další demokratické vlády a mezinárodní donory. Tato doporučení zahrnují: vysláním volebních pozorovatelů zabezpečit pečlivý monitoring voleb v Barmě a ve spolupráci s OSN a mezinárodní komunitou trvat na tom, že volby musí být spravedlivé, s možností účasti pro každého; vyžadovat transparentní a souvztažný přechod barmského režimu k demokracii se zapojením všech barmských demokratických sil a etnických skupin; a pokračovat v současných cílených sankcích až do obnovení opravdové demokracie v Barmě.

 

pr10_005_volby_cz.pdf

Kampaň „Olympiáda v Pekingu – Vypni televizi!“

Burma Center Prague, o.p.s. (Barmské centrum Praha) spolu s organizací US Campaign for Burma apelují na lidi po celém světě, aby podepsali petici s prohlášením, že se nebudou dívat na televizní přenosy z olympijských her, pokud Čína neukončí podporu barmského režimu.

 

pr08_001_olympiadacz.pdf

Přes 450 osob vyjádřilo podporu Barmáncům

Více než 450 účastníků konference Forum 2000 v Praze podepsalo během jediného dne “Deklaraci na podporu lidí v Barmě”, kterou připravila organizace Burma Center Prague. Signatáři tímto vyjádřili svou sympatii s protestujícími za demokracii v Barmě, odsoudili extrémní použití násilí ze strany barmské armády a žádají okamžité propuštění politických vězňů a poskytnutí informací o jejich pobytu. Zároveň žádají Čínu, Rusko a Indii o zastavení své podpory barmskému režimu a vyzývají k uvalení mezinárodního embarga zbraní na Barmu.

 

pr07_009_forum2000cz.pdf

Žádné olympijské hry v Číně bez lidských práv v Barmě

Ve čtvrtek dne 4. října 2007 v 16:00 budou protestovat členové Burma Center Prague spolu s organizacemi Amnesty International a Člověk v tísni před Velvyslanectvím Čínské lidové republiky v ČR, ul. Pelléova 18, Praha 6, proti podpoře barmského režimu čínskou vládou.

 

pr08_001_olympiadacz.pdf

Rezoluce pro Barmu vetovaná v RB OSN

Slovensko podporuje demokracii v Barmě / Rusko a Čína použili své veto

 

pr07_001_unsccz.pdf