• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Panelová diskuze o rozvojové spolupráci a udržitelném rozvoji

FoRS Burma eventSvět prochází výraznými proměnami, které mají pro rozvoj závažné důsledky. Cílem diskuse v rámci Festivalu demokracie (doporovodného programu Fóra 2000), je na příkladech českých neziskových organizací představit aktuální kontext a přidanou hodnotu české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS), jako nástroje, který pomáhá zajistit lidskou důstojnost a zlepšit život nejchudších a zranitelných skupin obyvatelstva v rozvojových zemích.
Přijďte nás podpořit a zeptat se na vše, co vás zajímá! Rádi vás uvidíme!

Kdo bude zodpovídat vaše zvídavé otázky?

Veronika Bajgarová – zástupkyně ředitelky/Odbor mnohostranných ekonomických vztahů MZV
Pavel Frelich – ředitel/Česká rozvojová agentura
Šimon Pánek – ředitel/Člověk v tísni
Zuzana Sládková – policy a advocacy koordinátorka/CONCORD – Evropská konfederace rozvojových a humanitárních NNO
Jitka Seitlová – senátorka/Senát Parlamentu ČR
Sabe Soe – ředitelka/Burma Center Prague
Moderuje: Ondřej Kopečný/GLOPOLIS