• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In

Barma: uprchlíci ve vlastní zemi

Barma: uprchlíci ve vlastní zemi
Barma: uprchlíci ve vlastní zemi
1067 stažení

Článek o vnítřně přesídlených osobách v časopisu PŘES (organizace Nesehnutí) z roku 2007