• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Archiv

Právní stát

Ve spolupráci s místními profesními sítěmi, pracujeme na zlepšení dovedností právníků, kteří podporují oběti porušování lidských práv.