• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Archiv

Média

Pořádáme tréninky s českými novináři, keří zde sdílejí své zkušenosti týkající se politického převratu.