• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Překlady

Tlumočnické a překladatelské služby (Čeština, Angličtina <–> Barmština/Myanmar)

  • Tlumočení: min. ½ dne (1 – 4 hodiny) 3600 Kč (+ cestovní náklady v případě tlumočení mimo Prahu)
  • Tlumočení: 1 den (max. 8 hodin) 7200 Kč (+ cestovní náklady)
  • Oficiální tlumočení s potvrzením soudního tlumočníka (s kulatým razítkem) – pouze ČJ barmština: + 2000 Kč
  • Tlumočení po telefonu: 60 Kč za každých započatých 10 minut

 

  • Běžný předklad krátkých textů (min. ½ normostránky): od 300 Kč
  • Běžný předklad (1 NS): od 600 Kč
  • Překlad se soudním ověřením (1 NS) – pouze ČJ barmština: od 900 Kč
  • příplatek za expresní vyhotovení (do druhého dne): + 80% ceny

Pokud potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.